Responsible Incentive Travel Day – SITE Poland będzie promować zrównoważoną turystykę motywacyjną

Stowarzyszenie SITE Poland, zrzeszające przedstawicieli branży turystyki biznesowej, w partnerstwie z Hilton International organizuje I edycję Responsible Incentive Travel Day – Dzień Zrównoważonej Turystyki Motywacyjnej.

SITE Poland poinformował o nadchodzącym Responsible Incentive Travel Day – Dniu Zrównoważonej Turystyki Motywacyjnej, który w całości poświęcony będzie promocji odpowiedzialnego zachowania w podróży jak i wzmacnianiu praktyk zrównoważonej turystyki w biznesie Incentive.

W miarę wzrostu świadomości wpływu turystyki na środowisko, niezwykle istotne staje się bardziej odpowiedzialne i zrównoważone podejście do podróży, zarówno na poziomie indywidualnym jak i struktur organizacji. Turystyka zrównoważona może nie tylko proaktywnie wpłynąć na dobrostan odwiedzanych miejsc, ale także zapewnić, trwałość środowiska przyrodniczego i kulturowego dla kolejnych pokoleń.

Podczas Dnia Zrównoważonej Turystyki Motywacyjnej zgłębione zostanie zagadnienie bycia „Odpowiedzialnym Podróżnym”. Będą badane różne aspekty zrównoważonej turystyki; od minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko w trakcie realizacji projektów motywacyjnych, przez wsparcie lokalnych społeczności i ochronę dziedzictwa kulturowego. Poznanych zostanie wiele sposobów, dzięki którym możemy przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości. W programie zaplanowano prezentacje, dyskusje oraz motywujące wystąpienia.

Głównym tematem rozważań będą odpowiedzialne działania agencji, współpraca z hotelami, destynacjami w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Organizatorzy spróbują odpowiedzieć też na pytania, czy turyści znają i przestrzegają zasad odpowiedzialnego podróżowania.

„Wydarzenie to jest częścią naszego projektu „Our impact on people socjety and the planet”, który zainicjowaliśmy w 2018 r. Adresujemy je do członków stowarzyszenia Site Polska oraz do Agencji MICE, w szczególności do Agencji Incentive z rynku polskiego, organizujących wyjazdy integracyjne, motywacyjne i biznesowe spotkania w Polsce i na całym świecie” – mówi Piotr Cieślak, prezes SITE.

„Mamy świadomość, że turystyka ma znaczący wpływ na rozwój regionów i miast, nierzadko stanowi nawet główne źródło przychodów kraju i jego mieszkańców. Wiemy, że przemysł turystyczny i turyści generują negatywne skutki dla środowiska. Dlatego pierwsze z tego cyklu spotkanie poświęcamy Agencjom i Dostawcom, ich roli w kreowaniu produktu odpowiadającemu zasadom zrównoważonego rozwoju. Otwieramy dialog branżowy, aby zdefiniować główne wyzwania jakie przed nami stoją w tym obszarze” – dodaje Grażyna Grot-Duziak, doradca zarządu, jedna z pomysłodawczyń wydarzenia

25 kwietnia – Responsible Incentive Travel Day wyruszcie w podróż ku bardziej odpowiedzialnej i zrównoważonej przyszłości turystyki motywacyjnej.

Partnerem strategicznym tego wydarzenia jest sieć Hilton Warsaw City oraz Hilton Worldwide Sales międzynarodowa sieć hotelarska która od wielu lat podejmuje cenne inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, jedną z takich inicjatyw jest „Travel with Purpose”.

Jeśli chcesz zostać prelegentem na tym wydarzeniu skontaktuj się z organizatorem.

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny dostępny wkrótce na stronie.