Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłat TFZ i przedłużenie ważności voucherów – projekt przyjęty przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji, przedłożony przez ministra rozwoju, pracy i technologii. Mają się w niej znaleźć zapisy, na które czeka część touroperatorów. Chodzi o odłożenie w czasie spłat pożyczek z Turystycznego Funduszu Zwrotów i przedłużenie ważności voucherów wystawionych w zamian za wyjazdy odwołane z powodu pandemii.

Jak zapowiadał minister Andrzej Gut-Mostowy w udzielonym nam wywiadzie, terminy zwrotów pożyczek udzielonych touroperatorom przez TFZ zostanie przesunięty do końca roku. Ten jednak już nadszedł – organizatorzy otrzymywali od UFG monity o pierwszej racie wyznaczonej na 21 kwietnia – a konkretnych rozwiązań legislacyjnych nadal nie ma. Ministerstwo uspokajało na naszych łamach, że ustawa będzie i zadziała wstecz. Jak pisaliśmy 14 kwietnia, projekt trafił już do KPRM. Dziś Rada Ministrów wydała komunikat – projekt ustawy został przyjęty i trafi pod obrady Sejmu. Konkretnych zapisów nadal nie znamy, opierać możemy się jedynie na oficjalnej komunikacji KPRM.

Ustawa o przesunięciu zwrotów do TFZ wejdzie post factum

Jak informuje na swojej stronie Rada Ministrów, w mocy utrzymano założenia ustawy w części dotyczącej branży turystycznej. Zgodnie z nimi, nastąpi przedłużenie terminu na realizację vouchera wystawionego na warunkach przyjętych w ustawie covidowej, zaś zwroty wypłat przez organizatorów turystyki rozpoczną się od grudnia 2021 r.

“Termin realizacji vouchera dla podróżnych zostanie przedłużony z roku do dwóch lat. Obecna sytuacja epidemiczna i związane z nią ograniczenia uniemożliwiają bowiem podjęcie przez klientów decyzji o dokonaniu rezerwacji i realizacji przyznanego vouchera.
Przesunięcie terminu zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Zwrotów (TFZ). O 8 miesięcy przesunięty zostanie termin rozpoczęcia przez organizatorów turystyki zwrotu do TFZ wypłat, które zostały dokonane przez fundusz podróżnym. Aktualnie, zgodnie z danymi Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, ilość udzielonych pożyczek organizatorom turystyki wynosi blisko 240 mln zł.” – czytamy w komunikacie.

Rozwiązania dla najemców w galeriach handlowych

W ustawie mają się znaleźć również nowe rozwiązania dla najemców powierzchni w galeriach handlowych. W okresie obowiązywania zakazu działalności galerii handlowych o powierzchni powyżej 2 tys. m kw. czynsz dla najemców zostanie obniżony o 80 proc., natomiast przez 3 miesiące po zniesieniu zakazu prowadzenia działalności będzie to 50 proc.

“Wynajmujący i najemcy będą mieli prawo skorzystania z kontroli sądowej i ustalenia innej wartości czynszu, niż wynikająca z przepisu o obniżce, w przypadku wykazania, że skala obniżki jest nieuzasadniona. Pomoc będzie przyznawana także we wszystkich kolejnych okresach ewentualnego obowiązywania zakazu handlu oraz ma dotyczyć umów najmu zawieranych przed dniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, tj. 14 marca 2020 r.” – czytamy na stronie gov.pl

MRPiT zapewnia: zwroty do TFZ będą przesunięte. Rozporządzenie ma zadziałać wstecz