Powstała Wrocławska Organizacja Turystyczna

Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej/fot. archiwum WrOT

Dziś we wrocławskim Starym Ratuszu powołano WROt, czyli Wrocławską Organizację Turystyczną. Jej głównym celem będzie koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu.

Wśród największych miast Polski Wrocław był jedynym, obok Krakowa, w którym nie powołano Lokalnej Organizacji Turystycznej. Mają je m.in. Warszawa, Łódź, Gdańsk i Poznań. Jej powołanie umożliwi włączenie się miasta w system prawny i strukturę współpracy w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, powiedział: „Znalezienie się Wrocławia w prestiżowym gronie największych miast Polski, które takimi stowarzyszeniami już dysponują to przede wszystkim okazja do rozszerzenia działań i intensyfikacji międzymiastowej współpracy. Zgodnie z tym co w ubiegłym roku zapisaliśmy we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej dążymy do synergii poszczególnych gałęzi branży turystycznej.

WROt powołało 16. członków założycieli, osób związanych z atrakcjami turystycznymi Wrocławia, biznesem, organizacjami pozarządowymi, transportem oraz środowiskiem akademickim.

Agnieszka Szymerowska prezeska WrOT, podkreśliła: „ Głównym celem jest integracja lokalnego środowiska zajmującego się turystyką, by uzyskać konsolidację naszych działań. Mamy jasno wyznaczone kierunki rozwoju. Chcemy m.in. wspólnie promować się na targach, prowadzić badania rynku, czy wydawać materiały promocyjne. Dziś robimy pierwszy krok, jednocześnie zapraszając do udziału w tej inicjatywie kolejnych partnerów.

Ogłoszona w ubiegłym roku, podczas VII Forum Promocji Turystycznej, Wrocławska Deklaracja Turystyczna – odpowiedź miasta na sytuację branży w okresie pandemii – podkreśla potrzebę silniejszej współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Powstanie WROt, z rekomendacją Wrocławskiej Rady Turystyki, jest realizacją tych założeń.”

Członkowie Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej

1. Jakub Grudniewski – Hala Stulecia
2. Agnieszka Szymerowska – Convention Bureau
3. Marek Mutor – CH Zajezdnia
4. Piotr Oleśniewicz – AWF
5. Wioletta Samborska – Hydropolis
6. Dariusz Kuś – Lotnisko Wrocław
7. Kamil Słowiński – Kolejkowo
8. Maciej Stoces – Hotel Monopol
9. Robert Rasała – CIT Rynek (Centrum Informacji Turystycznej)
10. Piotr Oszczanowski – Muzeum Narodowe
11. Krzysztof Balawejder – MPK Wrocław
12. Agnieszka Korzeniowska – ZOO Wrocław
13. Marta Urbanek – Stadion Wrocław
14. Alfred Wagner – UMW
15. Marek Ciechanowski – Dolnośląska Izba Turystyki
16. Arleta Ziemian – Browar 100 Mostów