Powstała Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń

Kolejna próba scalenia branży
Uczestnicy spotkania/fot. Jarosław Szegidewicz

21 lipca w siedzibie Pracodawców RP nastąpiło powołanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, składającej się z przedstawicieli 18 organizacji reprezentujących ponad 500 polskich przedsiębiorców, realizujących zarówno mniejsze projekty (np. szkolenia, spotkanie firmowe), jak i też kreujące wielkie wydarzenia.

Sam akt uroczystego powołania Rady poprzedziła ciekawa dyskusja panelowa. Udział w niej wzięli:

Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej
Łukasz Adamowicz – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel
Marcin Mączyński – sekretarz generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
Mikołaj Ziółkowski – prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
Grażyna Grabowska – prezes Targi w Krakowie, Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego

Nie dotarła niestety Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, na której wyjaśnienia bardzo liczono. Ze zrozumieniem przyjęto jednak usprawiedliwienie, że właśnie uczestniczy w posiedzeniu kierownictwa resortu, gdzie omawiana jest sytuacja branży.

Mimo dramatycznej sytuacji Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, w wypowiedziach panelistów dominowały akcenty optymistyczne. Apelowano do rządzących aby patrzyli na ten sektor jako nowoczesną i przyszłościową dziedzinę gospodarki, a deklarowana pomoc była traktowana przez Ministerstwo Rozwoju jako inwestycja i miała charakter “wędki, a nie ryby”.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski, powiedział: „Pandemia zdrowotna i gospodarcza uderzyła w to, co jest podstawą działalności w branży MICE, czyli w bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Nowoczesny i prężny sektor gospodarki został z dnia na dzień całkowicie zamrożony. To kataklizm, którego żadna inna branża nie doświadczyła. Dlatego reakcja musi być tak samo szybka i zdecydowana. Powstanie Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń to pierwszy krok. Głos branży będzie głośniejszy i skuteczniejszy. Kolejne działania to dostosowanie pomocy publicznej do wyjątkowej sytuacji przemysłu spotkań. Musi on przetrwać kryzys, otrzymać czas na ponowne uruchomienie oraz przystosowanie do nowych warunków.”

Bartosz Bieszyński, koordynator sztabu kryzysowego branży MICE, podkreślił: „Przemysł spotkań i wydarzeń stanowi łącznie blisko 15 proc. polskiego PKB (hotele, rozrywka, transport autokarowy, targi, grupowa i indywidualna turystyka przyjazdowa i wyjazdowa, MICE) i zatrudnia, łącznie z dostawcami i partnerami, ok. 1,5 mln osób. Od połowy lutego br. nasze środowisko notuje średni spadek sprzedaży w granicach 80 – 95 proc., w zależności od sektora. Brak długoterminowych i strategicznych rozwiązań oznacza nie tylko bankructwa i zwolnienia, to przede wszystkim zagrożenie dla nowoczesnej i zrównoważonej gospodarki naszego kraju.”

Łukasz Adamowicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, zadeklarował: „W Radzie Przemysłu Spotkań i Wydarzeń chcemy komunikować się między sektorami branży MICE oraz z rządem, a także dbać nie tylko o przetrwanie, ale też o przyszłość.”

Reprezentanci Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń postawili sobie za cel obronę i odrodzenie branży, poprzez mocny głos w dyskursie na szczeblu rządowym. Rada będzie dążyć m.in. do:

● stworzenia platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy organizacjami tworzącymi szeroko rozumiany przemysł spotkań i wydarzeń;
● stałego monitoringu stanu kondycji branży (badania, ankiety itd.);
● stworzenia ciała reprezentującego interesy branży wobec administracji państwowej;
● budowania świadomości znaczenia branży wśród państwowych decydentów, jak i też opinii publicznej;
● tworzenia i przedstawiania propozycji w ramach wykorzystania EU Recovery Fund;
● współpracy z najważniejszymi instytucjami społecznymi.

Grażyna Grabowska, prezes Targów w Krakowie i wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, oceniła: „Współpraca branży MICE daje nam widoczność w mediach i możliwości dotarcia do rządu, których nie mielibyśmy działając w pojedynkę, tym bardziej, że nasz sektor to system naczyń połączonych.”.

Mikołaj Ziółkowski, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych, podkreślił: „ Pandemia koronawirusa pokazała, jak mocno powiązane są różne sektory branży MICE. Siłą polskiej gospodarki jest jej zrównoważony charakter – powinniśmy podkreślać nasz wkład w tworzenie PKB. Bez spotkań i wydarzeń wiele polskich miast – choćby Warszawa, Kraków, Poznań, czy Trójmiasto – wygląda zupełnie inaczej, a to przekłada się też na sytuację gospodarczą.”.

Sekretarz Generalny Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego Marcin Mączyński, ocenił: „Mamy wiele do zrobienia, a na pewno będzie to łatwiejsze, jeśli będziemy działać razem.”

Tego typu działanie jest koniecznie, ponieważ szeroko rozumiany przemysł spotkań, wydarzeń, rozrywki i czasu wolnego jest tą częścią polskiej jak i globalnej gospodarki, która jako pierwsza „zatrzymała się” z powodu szerzącej się pandemii SARS-CoV-2. Kluczowe postulaty Rady to utrzymanie i rozwinięcie dodatkowych form wsparcia dla przemysłu, takich jak:

● pobudzenie popytu
● dodatkowe bezpośrednie wsparcie finansowe
● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. kosztów pracy
● dodatkowe bezpośrednie wsparcie dot. promocji Polski jako destynacji indywidualnej, grupowej i biznesowej
● uelastycznienie zaleceń i wytycznych dot. organizacji wydarzeń i spotkań

Skład Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń:

1. Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT
2. Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR
3. Klub Agencji Eventowych SAR
4. Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – SKKP
5. Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych SOIAR
6. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego IGHP
7. Polska Izba Techniki Estradowej PITE
8. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji IAKS Polska
9. Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce
10. SITE Poland – Society for Incentive Travel Excellence – Chapter Poland
11. Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE
12. Polska Izba Przemysłu Targowego PIPT
13. Harmony Polish Hotels
14. Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych PSPA
15. Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich IGMAP
16. Fundacja FOH
17. Future for MICE
18. Meeting Professional International Poland Chapter MPI