POT: start certyfikacji obiektów turystycznych

Plakat reklamujący polski bon turystyczny

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna certyfikację podmiotów turystycznych realizujących program Polski Bon Turystyczny. Celem projektu jest promocja obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, którzy świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Polska Organizacja Turystyczna Oddział zamiejscowy ds. obsługi i promocji Polskiego Bonu Turystycznego rozpoczęła realizację projektu, którego celem jest pomoc w ponownym uruchomieniu i poprawie sytuacji sektora turystycznego. Jego zadaniem jest także promocja obiektów noclegowych oraz organizatorów turystyki, którzy w trakcie realizacji Programu Polski Bon Turystyczny profesjonalnie prowadzą swoją działalność, świadczą usługi turystyczne na wysokim poziomie i dbają o bezpieczeństwo podróżnych.

Do projektu zaproszeni są wszyscy przedsiębiorcy turystyczni oraz organizacje pożytku publicznego, które świadczą usługi hotelarskie lub są organizatorami imprez turystycznych i są zarejestrowane w programie Polski Bon Turystyczny.

Anna Salamończyk – Mochel, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, powiedziała: „W Polskiej Organizacji Turystycznej cały czas pracujemy nad tworzeniem skutecznych protokołów i planów działania, które zoptymalizują wspólne wysiłki branży na rzecz odbudowy sektora. Wśród nich są także rozwiązania, za pomocą których chcemy dać podmiotom turystycznym zestaw narzędzi do zapewnienia bezpieczeństwa ich pracownikom i podróżnym. Projekt Certyfikacja Podmiotów Turystycznych został stworzony po to, aby wyróżnić te podmioty, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju turystyki krajowej i których działania mogą być wzorem do stworzenia wspólnych zasad i Katalogu Dobrych Praktyk dla całej branży. Certyfikaty pomogą też podróżnym rozpoznać miejsca, które oferują bezpieczny wypoczynek.”

Samoocena

Projekt certyfikacji podmiotów turystycznych opiera się na dwóch działaniach.
Pierwszym z nich jest samoocena – wszystkie podmioty turystyczne, które chcą wziąć udział w certyfikacji, powinny zarejestrować się do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej certyfikat.pot.gov.pl

Na tym etapie przedsiębiorcy samodzielnie potwierdzają stosowanie dobrych praktyk podczas realizacji programu Polski Bon Turystyczny, związanych m.in. z bezpieczeństwem, higieną, udogodnieniami dla dzieci oraz współpracą z innymi podmiotami i instytucjami turystycznymi. Zgłoszenia do tej części programu przyjmowane są od kwietnia do maja 2021 roku.

Wizytacje

Podmioty turystyczne, które zgłoszą swój udział w autocertyfikacji oraz zostaną zaproszone do projektu przez Polską Organizację Turystyczną, zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu, który odbędzie się w formie bezpośrednich wizyt i spotkań z przedsiębiorcami. Ten etap planowany jest od maja do listopada 2021 roku.

Każdemu podmiotowi, który zgłosi się do projektu, weźmie udział w obydwu działaniach i będzie realizował program Polski Bon Turystyczny według wysokich standardów i norm bezpieczeństwa, zostanie przyznany Certyfikat Dobrych Praktyk.

Uczestnicy projektu uhonorowani certyfikatem zostaną dodatkowo wyróżnieni w publikacji Katalog Dobrych Praktyk, oznaczeni na mapie bezpiecznych obiektów realizujących usługi z użyciem Polskiego Bonu Turystycznego oraz otrzymają prawo do korzystania z logo certyfikatu w celu promocji swojego obiektu i komunikacji świadczonych usług. Uzyskanie certyfikatu jest bezpłatne.

Mastercard wesprze POT w przyciągnięciu turystów do Polski