Porozumienie o współpracy między Polskimi Hotelami Niezależnymi a Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą

Fundacja Polskie Hotele Niezależne reprezentuje i wspiera polskie, rodzime hotele w budowaniu i umacnianiu konkurencyjnej pozycji na rynku. Dziś szeroko rozumianej współpracy i wsparcia potrzebuje branża hotelarska na Ukrainie, której istotą są nie tylko hotele, ale przede wszystkim ludzie, ukraińska tradycja i kultura.

„Nasza branża w ostatnich latach stawała po wielokroć wobec wyzwań, które niełatwo byłoby pokonać, szczególnie gdyby przyszło nam mierzyć się z nimi w pojedynkę. Wszyscy pamiętamy, jak z dnia na dzień zaskoczyła nas pandemia, paraliżując naszą branżę i stawiając wszystkich przed niepewną przyszłością. Solidarność hotelarzy i współdziałanie, m.in. w ramach naszej organizacji, pozwoliła nam nie tylko przetrwać, ale mam wrażenie doświadczyć wielu sytuacji, które przewartościowały nasze myślenie i postrzeganie tego, jaką branżą chcemy być w przyszłości, na jakie punkty stawiać nacisk, co przestało mieć zasadnicze znaczenie. Osobiście uważam, że kiedy spotykamy na swojej drodze ludzi, którzy mają jasno postawione cele i wartości, razem wszystko można pokonać, czasami tylko w dłuższej perspektywie czasu” – mówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Fundacji Polskie Hotele Niezależne.

„Dlatego nie sposób było nie odpowiedzieć na zaproszenie do współpracy z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, której misją jest bycie centrum wiedzy, wsparcia, inspiracji oraz wymiany doświadczeń i kontaktów, które służą rozwojowi polsko-ukraińskiej współpracy. Myślę, że mamy dziś wiele do zaoferowania, choćby w zakresie możliwości przekwalifikowania i zatrudnienia pracowników, uchodźców z Ukrainy w naszej branży, co zresztą na co dzień robimy. Musimy również pamiętać, że przyjdzie czas, kiedy będzie trzeba pomóc branżę hotelarską na Ukrainie odbudować. Dlatego bieżąca współpraca, wykorzystanie wiedzy, doświadczeń i potencjału obu stron zainicjowana dzisiaj, w przyszłości może stanowić mocny fundament pod odbudowę hoteli na Ukrainie” – dodaje.

„Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest organizacją, która od 30 lat, na zasadzie pełnej dobrowolności, zrzesza polskich i ukraińskich przedsiębiorców. Łączy nas chęć wzajemnej pomocy i wspólnego działania na rzecz rozwoju polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej. Przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej działają w ponad dwudziestu regionach Polski i Ukrainy jako jedna organizacja działająca w obu krajach, mające symetryczne władze i struktury w Polsce i Ukrainie. Razem będziemy bronili interesów przedsiębiorców, połączymy siły dla odbudowy Ukrainy, by wspólnie wypracować wartość dodaną” – mówi Sławomir Szymusiak, dyrektor Polsko-Ukraińskiej Izby gospodarczej.

Zakres współpracy Polskich Hoteli Niezależnych z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą wynikał będzie z bieżących potrzeb, równocześnie za zmieniającą się sytuacją za wschodnia granicą Polski, ale już dziś strony Porozumienia deklarują i uruchamiają współpracę, szczególnie w zakresie transferu wiedzy i doświadczeń, organizacji seminariów, konferencji czy akcji charytatywnych. Wszystko oparte będzie na wspólnych wartościach jak zrozumienie, szacunek, współpraca i wzajemne wsparcie.

Polskie Hotele Niezależne włączyły się do akcji „Śniadanie Wielkanocne dla Ukrainy”