Ponad 66 mln noclegów sprzedano w Polsce w 2014 roku

Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Wykorzystanie obiektów turystycznych w 2014 r.”, w turystycznych obiektach noclegowych w ubiegłym roku udzielono 66,6 mln noclegów (o 5,7 proc. więcej niż w 2013 roku). Turyści zagraniczni skorzystali z 13,0 mln noclegów (o 4,2 proc. więcej niż w roku poprzednim).
W porównaniu z rokiem 2013 liczba udzielonych noclegów wzrosła średnio o 5,7 proc. W obiektach hotelowych zanotowano wzrost o 8,9 proc., a w pozostałej bazie noclegowej o 2,3 proc.
Największy wzrost liczby udzielonych noclegów wystąpił w hostelach – o 16,1 proc. oraz w hotelach –o 10,9 proc..
Największy spadek odnotowano w domach wycieczkowych – o 15,9 proc.
Największy wzrost w stosunku do roku 2013 odnotowano w: wielkopolskim (o 10,3 proc.), podkarpackim (8,6 proc.), pomorskim (8,3 proc.) i dolnośląskim (8,1 proc.), a najmniejszy w: lubuskim (o 0,5 proc.), warmińsko-mazurskim (2,6 proc.), lubelskim (2,7 proc.) i śląskim (2,9 proc.).
W 2014 r. najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim (11,9 mln) oraz małopolskim (10,2 mln). Na te dwa województwa przypadała 1/3 udzielonych w Polsce noclegów, a razem z następnymi w kolejności województwami pomorskim (7,1 mln), mazowieckim (6,6 mln) i dolnośląskim (6,4 mln) było to prawie 2/3.