Polski przemysł spotkań dał w 2019 roku 1,5 PKB

Bardzo dobre wyniki (zeszłoroczne) polskiego przemysłu spotkań
Polski przemysł spotkań/fot. Pablo Heimplatz / Unsplash

Według wyników badania Poland Events Impact 2020, organizacja spotkań i wydarzeń w 2019 roku wygenerowała szacunkowo 1,5 proc. PKB, a wkład gospodarczy wahał się na poziomie 35 mld zł.

Celem badania zrealizowanego w ramach pilotażowego projektu „Ekonomiczny wpływ polskiego przemysłu spotkań – Poland Events Impact 2020” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń odbywających się w Polsce oraz wykazanie ich wkładu w gospodarkę.

Zakres merytoryczny obejmował aspekty ekonomiczne związane z wpływem przemysłu na gospodarkę krajową w odniesieniu do podstawowych wskaźników, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Podczas badania pilotażowego zbadano dwie grupy interesariuszy: organizatorów spotkań oraz administratorów obiektów. Cel został osiągnięty dzięki zgromadzonym danym i modelowi ekonometrycznemu, opartemu na danych GUS oraz danych firmy Z–Factor, zbudowanym specjalnie w celu określenia wpływu branży spotkań na gospodarkę narodową.

Krzysztof Celuch, pomysłodawca badania i właściciel Celuch Consulting, powiedział: „Badanie oszacowało wkład przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1,5%. W 2019 roku spotkania i wydarzenia wygenerowały ok. 35 mld PLN wkładu w polską gospodarkę, a ponad 16,3 milionów uczestników krajowych i międzynarodowych uczestniczyło w spotkaniach i wydarzeniach. Wkład w zatrudnienie w branży spotkań wyniósł ponad 220 tys. miejsc pracy.”

Badanie pilotażowe Poland Events Impact 2020 zostało opracowane przez zespół naukowców i ekspertów branżowych z firmy Z–Factor, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pod przewodnictwem zespołu Celuch Consulting.

Wojciech Liszka, CEO Z–Factor, podkreślił: “Jako firma Z–Factor przekazaliśmy wszystkie pozyskane dane dotyczące liczby spotkań za 2019 jako wkład do tej prognozy, a wyliczenia przeprowadzone zostały przez zespół Celuch Consulting, Już po raz drugi mieliśmy przyjemność współpracować przy ogólnopolskim badaniu wpływu ekonomicznego, dlatego cieszymy się z ogłoszonych wyników właśnie podczas Global Meetings Industry Day.”

Magdalena Kondas, przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula, skomentowała: „Badanie pilotażowe dotyczące wpływu przemysłu spotkań na gospodarki wybranych krajów odbywają się co roku. Rada Biznesu SGTiH Vistula po raz pierwszy wsparła cały proces ponieważ wierzymy, że to właśnie branża spotkań jest tym sektorem, w którym młodzi ludzie powinni poszukiwać miejsc zatrudnienia w przyszłości.”

Badanie pilotażowe jest pierwszą częścią projektu Poland Events Impact, który prowadzi firma Celuch Consulting, a jego kolejne etapy są planowe na jesieni 2020 roku. Organizatorzy projektu: Celuch Consulting www.celuchconsulting.com Partnerzy: Z–Factor, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu, Wydział Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie,