PIT: pozwólcie zaszczepionym podróżować bez testów

W apelu wystosowanym w środę, Rada Polskiej Izby Turystyki stanowczo protestuje przeciwko zapowiedzianym rozwiązaniom, które w praktyce paraliżują działalność nie tylko hoteli, ale również touroperatorów i linii lotniczych opierających dużą część swojej oferty na lotach do krajów „non-Schengen” i jednocześnie pozostawiają dziesiątki tysięcy polskich turystów w poczuciu niepewności.

Jak piszą autorzy listu, aktywność turystyczna Polaków w dużym stopniu opiera się na formie umowy społecznej, zawartej pomiędzy obywatelami a Państwem polskim, mówiącej o zminimalizowaniu restrykcji związanych z pandemią koronawirusa dla osób w pełni zaszczepionych.

Według Rady PIT, wprowadzanie dodatkowych obostrzeń dla w pełni zaszczepionych podróżnych w okresie świąteczno-noworocznym, który jest czasem intensywnej aktywności podróżniczej, spowoduje niepotrzebne komplikacje, a w żaden sposób nie wpłynie na zmianę sytuacji epidemicznej w kraju. W praktyce proponowane rozwiązania zamykają możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie turystyki.

Rada Polskiej Izby Turystyki postuluje zwolnienie osób w pełni zaszczepionych z obowiązku przechodzenia dodatkowych testów, co będzie jednocześnie wyrazem polityki proszczepiennej państwa.
Wnosi o pilne wyjaśnienie w/w kwestii i stworzenie precyzyjnego źródła prawa uwzględniającego powyższe argumenty.

Turystyczna Organizacja Otwarta: protestujemy przeciwko blokowaniu ruchu turystycznego