Turystyczna Organizacja Otwarta: protestujemy przeciwko blokowaniu ruchu turystycznego

Turystyczna Organizacja Otwarta wystosowała dzisiaj list do Andrzeja Niedzielskiego, ministra zdrowia, w którym apeluje o bezwzględne zniesienie testów dla osób zaszczepionych powracające spoza strefy Schengen lub pokrycie kosztów wykonania testu przez rząd polski.