Orbis – wyższe przychody w pierwszych 3 kwartałach

Po raz kolejny Orbis odnotował dobre wyniki, tj. wzrost przychodów o +5,0 proc. do poziomu 1 062,2 mln w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku.

W okresie trzech kwartałów 2019 roku wskaźnik RevPAR Grupy Orbis wzrósł o +5,6 proc.. Bardzo dobre wyniki odnotowano także na wszystkich kluczowych rynkach: w Polsce (wzrost RevPAR o +5,2 proc.), na Węgrzech (wzrost RevPAR o +7,6 proc.) i w Czechach (wzrost RevPAR o +2,7 proc.). Dzięki dobrym wynikom operacyjnym i realizowanej strategii EBITDA Grupy Orbis w okresie dziewięciu miesięcy 2019 roku, według danych porównywalnych, wzrosła o +16,6% (do poziomu 386,9 mln zł), a marża operacyjna zwiększyła się o 3,8 p.p.

W pierwszych trzech kwartałąch tego roku do portfolio Grupy dołączyło 5 nowych hoteli, co oznacza powiększenie sieci o ponad 700 nowych pokoi.

Jednocześnie podpisano nowe umowy asset light dotyczące hoteli, które zostaną otwarte w najbliższych latach. Aktualnie portfolio Grupy Orbis obejmuje 139 hoteli (22 200 pokoi), w planach jest też 52 nowych projektów hotelowych (7 200 pokoi). Spółka wzmacnia obecność w kluczowych miastach i wchodzi na nowe rynki w regionie Europy Wschodniej.

Gilles Clavie, prezes zarządu i dyrektor generalny Orbis S.A., powiedział: „Po podjęciu decyzji o przekształceniu Spółki poprzez podział jej przedsiębiorstwa na działalność serwisową (asset light) i działalność prowadzoną w oparciu o własność nieruchomości (asset heavy), w trzecim kwartale Orbis podpisał z Accor globalną umowę dotyczącą zbycia działalności asset light. Finalizacja transakcji planowana jest na koniec października 2019 roku. W związku ze sprzedażą działalności asset light, Orbis zawrze z Accor umowy o zarządzanie wszystkimi 73 hotelami własnymi i w leasingu w regionie, dążąc do osiągnięcia doskonałości operacyjnej w prowadzeniu hoteli pod markami Accor. Dzięki skupieniu całej uwagi na naszej podstawowej działalności asset heavy, z pewnością skorzystamy na współpracy z nowymi akcjonariuszami i będziemy nadal wzmacniali portfolio naszych nieruchomości.
Realizacja naszej strategii i sprzyjające warunki makroekonomiczne w 2019 roku umożliwiły nam osiągnięcie – po raz kolejny – rekordowo dobrych wyników. Z dumą wzmacniamy naszą wiodącą pozycję w regionie Europy Wschodniej i wyznaczamy trendy w branży hotelarskiej. Z niecierpliwością oczekujemy na nowe wyzwania i nowe możliwości rozwoju.”