O optymizm w tym roku będzie trudno [PODCAST #46]

W rok swojego 85-lecia, Gromada wchodzi w dobrej kondycji finansowej i kadrowej. Nikogo nie zwolniliśmy z powodu pandemii, działalność prowadzimy głownie dzięki własnym środkom. Rząd swoimi działaniami nie rozwiązuje problemów przedsiębiorców prywatnych – mówi Krzysztof Moczulski, prezes Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada”. Gromada 10 lutego skończy 85 lat.

Hotelarze, podobnie jak branża turystyczna, najbardziej w tym roku potrzebuje stabilizacji decyzyjnej oraz czytelnych i długotrwałych warunków do działalności. Walk cenowa między hotelami nie służy konkurencji.

Gromadzie udało się utrzymać zarówno płynność finansową, jak i pracowników. A o tych ostatnich będzie w całej branży teraz trudno. Branża chodząca do tej pory za stabilną i odporną na kryzysy, utraciła zaufanie, jako pracodawca. Nawet ci, którzy mogliby wrócić, przez ostatnie kilkanaście miesięcy przebranżowili się.

Pandemia spowodowała wstrzymanie inwestycji Gromady, ale niebawem ruszą prace nad nowym ośrodkiem w Międzyzdrojach.