Nowy rating – dane finansowe ponad 440 biur podróży

archiwum Tipi Software

Na rynku pojawił się nowy rating polskich największych biur podróży opracowany przez firmę analityczną Tipi Software. Po raz pierwszy opublikowano wyniki finansowe wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania do KRS. Potwierdziło się: rok 2018 był dla branży bardzo słaby. Kondycję finansową Itaki, Rainbow i Grecos oceniono jako dobrą, sytuację TUI Poland i Neckermanna uznano za niejednoznaczną.

W 2018 roku spadła rentowność polskich biur podróży – wynika z raportu opublikowanego przez Tipi Software. Średni zwrot ze sprzedaży (ROS) wynosił – 68 proc., średni zysk netto – 574 tys. zł (przy 794 tys. zł w 2017 roku). Dwóch spośród największych touroperatorów – Rego Bis i Exim – otrzymało za 2018 rok oceny D, oznaczające zagrożenie bankructwem.

Przebadano 446 podmiotów, w tym również dużych agentów turystycznych. Dla części podmiotów rok 2018 był o wiele gorszy, niż dla reszty branży. Prawie 25 proc. wszystkich podmiotów w próbie wykazuje ujemny wskaźnik ROS, przy czym kilka spółek osiągnęło skrajnie niski przychód przy relatywnie wysokich kosztach, osiągając zwrot ze sprzedaży na poziomie minus kilkuset procent.

„Średni zysk netto 12 największych przedsiębiorstw turystycznych w badanej próbie wyniósł 6 051 820 zł co należy ocenić jako wciąż dobry wynik finansowy, choć mniejszy o 34 proc. w stosunku do 9 156 453 zł za 2017 r. Aż 26 proc. podmiotów z próby osiągnęło stratę netto za 2018 r. (21 proc. za 2017 r.)” – czytamy w raporcie.

Jak wynika z analizy, charakterystyczną cechą polskiego rynku biur podróży jest nadal niewielki udział funduszy własnych. Działalność przedsiębiorstw turystycznych fundowana jest z przedpłat klientów, pożyczek lub kredytów.

Stosunek kapitału obcego (zobowiązań i rezerw na zobowiązania) do całego majątku (tzw. wskaźnik ogólnego zadłużenia) przedsiębiorstw wyniósł za rok 2018 średnio 204 proc. za sprawą ujemnych kapitałów własnych części podmiotów przy ok. 150 proc. za rok 2017.

W przypadku 18 proc. podmiotów z próby kapitał własny nie pozwala na pokrycie straty za rok 2018. Średnia suma kapitałów obcych (zobowiązań wobec podmiotów zewnętrznych) jest dwa razy większa niż cały średni majątek (średnia wskaźnika zadłużenia ogółem wynosi 204 proc.) badanych przedsiębiorstw.

Itaka w 2018 roku osiągnęła 2,56 mld zł ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Strata z tytułu podstawowej działalności wynosiła 50,5 mln zł, zysk netto natomiast – 19,1 mln zł (24,5 mln zł wg TravelData). Kapitał własny wynosił 154,7 mln zł, obcy zaś – 398,8 mln zł (stosunek 78 proc.).

TUI Poland w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku osiągnęło 2,24 mld zł ze sprzedaży. Strata z tytułu podstawowej działalności wynosiła 42,9 mln zł, zysk netto natomiast – 11,4 mln zł (33,4 mln zł wg TravelData, lecz bez informacji, za jaki okres). Kapitał własny wynosił 36,1 mln zł, obcy zaś – 678,4 mln zł (stosunek 95 proc.).

Rainbow osiągnął w 2018 roku 1,59 mld złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł 14,5 mln zł, zaś zysk netto – nieco ponad 8 mln (wg TravelData – 7,56 mln). Kapitał własny wynosił ponad 107 mln, kapitał obcy – 118,3 mln złotych.

Grecos osiągnął w 2018 roku (1stycznia – 31 grudnia) 596,3 mln ze sprzedaży. Strata z tytułu podstawowej działalności wynosiła 29,4 mln zł, zysk netto natomiast – minus 6,9 mln zł (minus 3,7 mln zł wg TravelData). Kapitał własny wynosił 73,9 mln zł, obcy zaś – 82,4 mln zł.

Why Not Travel osiągnęło w 2018 roku 218,1 mln złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł 2,74 mln zł, zaś zysk netto – 2,03 mln. Kapitał własny wynosił ponad 8,57 mln, kapitał obcy – 30,5 mln złotych.

Neckermann Polska osiągnął w 2018 roku 216,6 mld złotych ze sprzedaży (1 października 2017 – 30 września 2018). Zysk z działalności podstawowej wyniósł minus 17,7 mln zł, zaś zysk netto –minus 12,2 mln (wg TravelData – 12,2 mln). Kapitał własny wynosił ponad 22,89 mln, kapitał obcy – 64,5 mln złotych.

Exim osiągnął w 2018 roku 209,6 mln złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł minus 6,9 mln zł, zaś zysk netto – minus 4,75 mln (wg TravelData – 4,75 mln). Kapitał własny wynosił minus 1,93 mln, kapitał obcy – 23,7 mln złotych.

Wakacje.pl osiągnęły w 2018 roku 99,2 mln złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł nieco ponad 21 mln zł, zaś zysk netto – ponad 15,7 mln. Kapitał własny wynosił ponad 30,4 mln, kapitał obcy – 32,2 mln złotych.

Logos Tour osiągnął w 2018 roku 78,7 mln złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł 3,5 mln zł, zaś zysk netto – 3,0 8 mln (wg TravelData – tyle samo). Kapitał własny wynosił ponad 27,09 mln, kapitał obcy – 21,2 mln złotych.

Mazurkas osiągnął w 2018 roku 74,7 złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł 6,77 mln zł, zaś zysk netto 6,56 mln. Kapitał własny wynosił ponad 20,2 mln, kapitał obcy – 10,5 mln złotych.

Rego-Bis osiągnął w 2018 roku 60 mln złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł minus 4,47 zł, zaś zysk netto – minus 546 tys. Kapitał własny wynosił minus 378 tys zł, kapitał obcy – 3,66 mln zlotych.

Ecco Holiday osiągnęło w 2018 roku 54,7mln złotych ze sprzedaży (1 stycznia – 31 grudnia). Zysk z działalności podstawowej wyniósł 2,55 mln zł, zaś zysk netto – nieco ponad 31 mln (wg TravelData – tyle samo). Kapitał własny wynosił 59,9 mln zl., kapitał obcy – 68,9 mln złotych.

 

Cały rating możnazlaeźć TUTAJ

 rating firm turystycznych 2019 1

rating firm turystycznych 2019 2

rating firm turystycznych 2019 3

rating firm turystycznych 2019 4

rating firm turystycznych 2019 5

rating firm turystycznych 2019 6

rating firm turystycznych 2019 7

Adam Gąsior

Redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center