Niemiecka Centrala Turystyki po raz dziesiąty nagrodzona za zrównoważony rozwój

Kajakiem po Werze, Bad Salzungen/Turyngia /fot. Florian Trykowski/DZT

Niemiecka Centrala Turystyki (DZT) po raz dziesiąty z rzędu zapewniła sobie prestiżowy certyfikat Green Globe na rok 2023. Nagroda przyznawana jest za działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz równowagę między gospodarką, ekologią i odpowiedzialnością społeczną.

Standard certyfikacji Green Globe to uznawana na całym świecie procedura certyfikacji przeznaczona dla branży turystycznej. DZT może teraz szczycić się mianem Członka Platynowego programu.

„Turystyka stoi przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest wniesienie swojego wkładu w osiągnięcie celu 1,50C oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Od ponad dekady nasza strategia zrównoważonego rozwoju świadomie koncentruje się nie tylko na marketingu zrównoważonych ofert i transferze wiedzy między międzynarodową branżą turystyczną a partnerami w niemieckiej turystyce, ale także na konsekwentnym zrównoważonym ukierunkowaniu naszej własnej pracy operacyjnej” – powiedziała Petra Hedorfer, prezes zarządu DZT.

W minionym roku DZT zwiększyła zaangażowanie w zrównoważony rozwój, a także rozliczanie i optymalizację SDGs we wszystkich obszarach działalności firmy. Przykładem jest bilansowa karta wyników stworzona w celu określenia wydajności wydarzeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Emisje są obecnie rejestrowane w cyfrowym systemie kontroli wyników przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadzono warsztaty i szkolenia dla wszystkich pracowników.

W ramach pierwszego Dnia Zrównoważonej Turystyki, który został zorganizowany we wrześniu 2022 roku, podczas dyskusji z uznanymi ekspertami, partnerzy DZT otrzymali wskazówki dla własnych inicjatyw. W zeszłym roku Niemiecka Centrala Turystyki po raz pierwszy przedstawiła też sprawozdanie z postępów w zakresie zrównoważonego podejścia do marketingu turystycznego.