Magdeburg Lutra i Reformacji

materiały prasowe

Muzeum Historii Kultury w Magdeburgu urządziło wystawę retrospektywną swojej roli prekursora reformacji i luterańskiego przeciwbieguna dla cesarstwa i kościoła katolickiego. Do końca stycznia 2018 prezentuje ponad 250 eksponatów wypożyczonych z 42 kolekcji z całego świata.

Prezentowane eksponaty, wśród których znajdują się stare dokumenty i cenne malowidła, dobitnie świadczą o wcześnie zrodzonym, żywiołowym duchu przemian w hanzeatyckim mieście. Magdeburg, wówczas zwany Megedeborch i liczący ponad 30 tys. mieszkańców, był w XVI wieku jednym z największych i najważniejszych miast dawnego niemieckiego cesarstwa. Tu w 1524 wielokrotnie głosił swe nauki Marcin Luter, wtedy jeszcze jako mnich katolicki. Wiele katolickich gmin kościelnych podążyło za ideami reformacji.
Miasto stało się azylem dla zbiegłych protestantów prześladowanych za swą wiarę. W 1547 odmówiło poddania się cesarzowi Karolowi V. Magdeburg pozostał wierny wyznaniu ewangelickiemu i zasłynął daleko poza granicami kraju jako „Kancelaria Pana Boga”. Organizatorzy tej pouczającej wystawy pomyśleli także o młodszych zwiedzających i ich rodzinach oferując specjalne warsztaty. Szczególnie żywe emocje towarzyszą osobistemu wypróbowaniu zrekonstruowanej prasy drukarskiej z czasów reformacji i własnoręcznej produkcji druków, które można zabrać ze sobą do domu.

http://www.khm-magdeburg.dehttp://www.khm-magdeburg.de