Koniec dublowania składki na TFG

MM

Sprzedaż imprez turystycznych drugiemu touroperatorowi w celu dalszej odsprzedaży nie będzie podlegała przepisom nowej ustawy. Według interpretacji PIT, składkę na TFG będzie musiał płacić tylko ten organizator, który podpisze umowę z klientem.

Polska Izba Turystyki przeprowadza serię szkoleń z nowej Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Podczas tych spotkań eksperci izby dokonują wstępnej interpretacji nowych przepisów i wyjaśniają je na przykładach. Zaprezentujemy cykl tekstów, w których omówimy pokrótce część poruszonych na szkoleniu zagadnień.

Bardzo ważną informacją dla przedsiębiorców jest zaprezentowana na szkoleniu interpretacja ustawy, zgodnie z którą wyłączone z niej będą relacje B2B między touroperatorami. Sprawa dotyczy głównie segmentu turystyki przyjazdowej, ale też w wielu przypadkach – sprzedaży imprez grupowych przez agentów.

Ta interpretacja dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca turystyczny X kupuje imprezę od touroperatora Y i sprzedaje ją dalej swoim klientom. Wtedy to X wchodzi w rolę organizatora turystyki. Jeśli touroperator Y okaże się niewypłacalny, to przedsiębiorca X nie może ubiegać się o zwrot pieniędzy z gwarancji ubezpieczeniowej i TFG. Bo touroperator Y nie ma obowiązku takiego zabezpieczenia zapewnić. To na przedsiębiorcy X spoczywa obowiązek spełnienia wymogów narzuconych przez ustawę.

„Aby sprecyzować rolę obu przedsiębiorców i ich obowiązki prawne, niektóre rzeczy będą musiały być uregulowane w umowie między nimi. Musi zostać dopilnowane, żeby umowę z klientem podpisywał ten drugi przedsiębiorca (odkupujący usługę i sprzedający ją dalej) i wyjaśnione, że to on występuje w tej umowie jako organizator turystyki. Wtedy to jedynie on musi mieć zabezpieczenie dla tych klientów i odprowadzić składkę do TFG” – mówił podczas szkolenia Paweł Niewiadomski, prezes PIT.

Zasada ta dotyczy również transakcji transgranicznych, dokonywanych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie krajów UE. Czyli np. jeśli polski organizator turystyki przyjazdowej sprzeda imprezę turystyczną organizatorowi z Francji, to ta transakcja nie jest chroniona ustawą. Obowiązki wobec klientów spoczywać będą na francuskim partnerze, jednak pod warunkiem, że z umowy wynika, iż występuje on wobec klientów we własnym imieniu.

„Ważne jest, aby pamiętać, że to wyłączenie nie dotyczy transakcji ze wszystkimi przedsiębiorcami, tylko z profesjonalnymi organizatorami turystyki. Jeśli touroperator sprzedaje usługę zwykłym przedsiębiorcom, którzy np. kupują imprezę dla swoich pracowników, to wtedy taka usługa jest chroniona ustawą” – zaznaczył prezes PIT.