Kazimierz Dolny będzie się promował filmami mieszkańców

Kazimierz zaprasza filmai
Akcja #KazimierznaCiebieCzeka

Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki wraz z Urzędem Miasta w Kazimierzu Dolnym zwrócił się z prośbą o nakręcenie krótkiego, kilkusekundowego filmu zachęcającego turystów do odwiedzenia Kazimierza.

Film może jednocześnie promować firmę autorów, bowiem akcja ma na celu promowanie miasta, wspieranie i jednoczenie oraz integrację kazimierskich przedsiębiorców, artystów i społeczników. Wspólnym celem jest promocja miasta w trudnym czasie epidemiologicznego reżimu.

W filmie musi pojawić się hasło promocyjne: „Kazimierz na Ciebie czeka!-nazwa firmy”.
Film będzie udostępniany w mediach społecznościowych wraz z oznaczeniami firm i instytucji, które wzięły udział w projekcie. Film należy przesłać na adres: [email protected]

Już dwa takie filmy trafiły do sieci: