Joanna Wiśniewska – nową PR & Project Managerem w SOIT

Joanna Wiśniewska/fot. archiwum SOIT

W połowie marca Joanna Wiśniewska przejęła w Stowarzyszeniu Organizatorów Incentive Travel większość dotychczasowych obowiązków Head of Operations & PR Darii Rzadkiewicz.

W SOIT będzie się zajmowała komunikacją, koordynacją projektów SOIT, współpracą z innymi organizacjami branżowymi, a także formalnościami i finansami stowarzyszenia.

Joanna Wiśniewska jest związana z turystyką od początku kariery zawodowej – od kilku lat z sektorem MICE. Dzięki wieloletniej pracy w Departamencie Turystyki MSiT i Stołecznym Biurze Turystyki wyspecjalizowała się w obszarach prawa turystycznego, skomplikowanych mechanizmów rynku usług turystycznych, marketingu oraz współpracy międzyinstytucjonalnej.

Organizując targi Meet The Bidder SMART FAIRS dogłębnie poznała specyfikę branży MICE, jej struktur i wyzwań.

Za kluczową dla prawidłowego rozwoju rynku turystycznego uznaje skuteczną współpracę organizacji branżowych i administracji.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem i projektami, także międzynarodowymi. Prowadziła także gościnne zajęcia na swoim rodzimym Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zawodowo jest także fotografem, pilotem wycieczek i przewodnikiem po Warszawie, a prywatnie miłośniczką dalekich podróży z plecakiem, śpiewu, tańca i ekologicznego prowadzenia domu.

Stanowisko członków SOIT w sprawie napaści wojsk rosyjskich na Ukrainę