Hotele w Polsce w sierpniu niewiele podrożały

archiwum Hotel Golden Tulip Warsaw Airport

Średnia cena pokojonocy w sierpniu wyniosła 236,32 zł, co stanowi wzrost o 2,82 proc.w stosunku do tego samego miesiąca w roku 2016.

Wzrost średniej ceny miał miejsce we wszystkich kategoriach obiektów, z wyjątkiem hoteli o standardzie 5* (spadek o 2,25 proc. do wysokości 544,51 zł). W największym stopniu średnia cena wzrosła w hotelach 1* (12,74 proc. do poziomu 192,94 zł). Analogicznie jak w miesiącu ubiegłym, średnia cena w obiektach o standardzie 1* była wyższa niż w hotelach 2*, wykazując przy tym większą dynamikę wzrostu w ujęciu r/r.

Prawie połowa rezerwacji klientów Hotele.pl przypadła w sierpniu na hotele 3* (udział w rynku na poziomie 49,92 proc., wzrost o 0,05 p.p. w ujęciu r/r). Drugie pod względem popularności były hotele 4* (udział na poziomie 20,70 proc., spadek o 1,05 p.p. w ujęciu r/r). W sierpniu wzrosła popularność obiektów nieskategoryzowanych, których udział wyniósł 14,32 proc. i był wyższy w porównaniu do roku ubiegłego o 1,67 p.p.

Sierpień charakteryzował się spadkiem udziału hoteli w Warszawie w łącznej liczbie rezerwacji – na stolicę przypadło 22,6 proc. wszystkich rezerwacji dokonanych w tym miesiącu, tj. o 1,44 p.p. mniej niż rok wcześniej. Spośród najbardziej popularnych celów podróży, jedynie Wrocław zwiększył swój udział w porównaniu do roku ubiegłego – wyniósł on 7,46 proc. i był wyższy o 0,13 p.p. w porównaniu do roku ubiegłego.

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 7,2 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,4 dnia wcześniej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.