Hotele w Polsce – noclegi w październiku tańsze niż rok temu

Średnia cena pokojonocy w październiku wyniosła 237,52 zł, i była o 0,76 proc. niższa niż w tym samym miesiącu w roku 2016.

Na spadek średniej ceny pokojonocy w ujęciu r/r w największym stopniu miał wpływ spadek tej ceny w przypadku najpopularniejszych obiektów o standardzie 3*. W hotelach tej kategorii średnia cena spadła o 1,37 proc. Warto odnotować również bardzo wysoki spadek średniej ceny pokojonocy w hotelach 5* – aż o 15,42 proc.. W pozostałych kategoriach obiektów średnia cena wzrosła, a w największym stopniu w hotelach 1* – o 5,69 proc..

Jakie hotele wybieramy

W październiku, podobnie jak we wrześniu, odnotowano wyraźny spadek udziału hoteli 3* w łącznej liczbie rezerwacji – o 1,91 p.p. do poziomu 47,67 proc.. Spadek odnotowano również w przypadku obiektów 2* – o 0,87 p.p. do poziomu 9,36 proc.. W pozostałych kategoriach obiektów zanotowano wzrosty udziału w łącznej liczbie rezerwacji. W ujęciu rocznym najwięcej zyskały obiekty nieskategoryzowane, których udział wzrósł o 1,26 p.p. do poziomu 15,47 proc..

Kiedy i gdzie rezerwujemy

W październiku najczęściej rezerwowano hotele w Warszawie. Udział hoteli ze Stolicy w łącznej liczbie rezerwacji wyniósł 23,6 proc., co stanowiło spadek w stosunku do analogicznego miesiąca rok wcześniej o 3,4 p.p. Drugim co do popularności miastem był Wrocław (udział na poziomie 7,4 proc., spadek r/r o 0,03 p.p.), a trzecim Kraków (udział na poziomie 5,9 proc.).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 6,5 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,5 dnia później niż w analogicznym miesiącu w roku ubiegłym.