Hotele w Polsce nieznacznie podrożały w lipcu

materiały prasowe

W lipcu średnia ceny noclegu w polskich hotelach wyniosła 234,67 zł, o 5,2 proc. więcej niż w siódmym miesiący 2016 roku.

Średnia cena pokojonocy w hotelach o standardzie 1* była nieco wyższa niż w obiektach o standardzie 2*. Wynika to z wyraźnie większego wzrostu średniej ceny w hotelach 1*, gdzie odnotowano wzrost o ponad 13 proc., podczas gdy w przypadku obiektów o standardzie 2* było to zaledwie 1,3%.

Jedyną grupą obiektów, w której średnia cena spadła, były obiekty nieskategoryzowane.

W lipcu klienci Hotele.pl najchętniej rezerwowali hotele 3*, których udział w łącznej liczbie rezerwacji w tym miesiącu wyniósł 49,02 proc., co w porównaniu do lipca 2016 roku oznaczało wzrost o 0,57 p.p.

Druga pod kątem popularności grupa obiektów, hotele o standardzie 4*, zanotowała w ujęciu r/r spadek popularności o 1,23 p.p.. Udział hoteli tej kategorii w rynku rezerwacji w lipcu br. wyniósł tym samym 21,22 proc.

W lipcu w porównaniu do roku ubiegłego odnotowano spadek udziału hoteli z Warszawy w łącznej liczbie rezerwacji. Udział obiektów położonych w Stolicy zmniejszył się o 1,95 p.p., do poziomu 20,8 proc.. Pomimo tego, Warszawa pozostała najpopularniejszym celem podróży. Drugim co do popularności miastem był Wrocław (udział w rynku na poziomie 8,8 proc., bez zmian w ujęciu r/r). Trzecie miejsce w rankingu popularności zajął Poznań (udział na poziomie 5,2 proc., spadek o 0,38 p.p. r/r).

Klienci Hotele.pl rezerwowali hotele średnio na 6,6 dnia przed planowaną datą przybycia do hotelu, tj. o 0,2 dnia wcześniej niż w analogicznym miesiącu roku ubiegłego.