Hotele droższe w grudniu o ponad 4 proc.

materiały prasowe

W grudniu średnia cena pokojonocy wyniosła 188,17 zł, co oznacza wzrost o 4,24 proc. w stosunku do roku 2015.

Z największym wzrostem mieli do czynienia klienci wybierający hotele o najniższym standardzie. Średnia cena pokojonocy w obiektach o standardzie 1* wzrosła o 33,55 proc. w stosunku do roku poprzedniego, natomiast w obiektach o standardzie 2* wzrost wyniósł 18,13 proc.

Wzrost średniej ceny pokojonocy odnotowano we wszystkich kategoriach obiektów. W najmniejszym wzrosła ona w obiektach o standardzie 3* (3,29 proc.).

Jakie hotele wybieramy

W grudniu 2016 roku klienci Hotele.pl najczęściej rezerwowali hotele kategorii 3*, których udział w łącznej liczbie rezerwacji wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej o 1,33 p.p. do poziomu 47,16 proc.. Chętniej niż przed rokiem rezerwowano również hotele 2* (wzrost udziału do poziomu 9,58 proc.) oraz obiekty nieskategoryzowane (udział w rezerwacjach na poziomie 14,68 proc.). W przypadku tej ostatniej grupy obiektów noclegowych odnotowano największy wzrost udziału w porównaniu do roku ubiegłego, tj. o 1,49 p.p.

Kiedy i gdzie rezerwujemy

W ostatnim miesiącu 2016 roku zanotowano znaczne zwiększenie zainteresowania noclegami w Łodzi. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej, klienci Hotele.pl zarezerwowali w Łodzi 39,5 proc. noclegów więcej. Udział hoteli z Łodzi w łącznej liczbie rezerwacji w grudniu wyniósł 3,1 proc. i był o 0,6 p.p. większy niż w roku poprzednim.

W pierwszej trójce najbardziej popularnych miast nie odnotowano większych zmian. Największy udział w rynku rezerwacji miała Warszawa (26,85 proc.), co stanowiło wzrost o 0,6 p.p. w stosunku do roku poprzedniego. Wrocław zanotował udział na poziomie 8,44 proc. (spadek o 0,75 p.p.), natomiast Kraków był celem podróży dla 6,44 proc. podróżnych (wzrost udziału o 0,29 p.p.).

W analizowanym okresie rezerwacje były dokonywane średnio na 7,4 dnia przed planowanym początkiem pobytu w hotelu, co oznacza wydłużenie tego czasu o 0,8 dnia w stosunku do roku poprzedniego. Z największym wyprzedzeniem rezerwowano hotele 1* (27 dni wcześniej). Z najmniejszym wyprzedzeniem wybierano obiekty nieskategoryzowane (4,6 dnia przed rozpoczęciem pobytu).