Hotel Kraków Airport z tytułem Solidny Pracodawca 2018

archiwum Hotel Garden Inn Kraków Airport

To pierwsze wyróżnienie w obszarze Employer Branding dla młodej spółki. Konkurs Solidny Pracodawca Roku wyłania najlepszych pracodawców w Polsce, szczególnie tych gwarantujących wysoki standard jakości zatrudnienia i rozwoju pracowników.

Dla Kraków Airport Hotel, spółki zarządzającej hotelem Hilton Garden Inn Kraków Airport, jest to ogromne docenienie wysiłku włożonego w budowanie kompleksowej polityki personalnej, co w wymagającej branży hotelarskiej jest szczególnie trudne.

Przyznanie tytułu poparte jest oceną wielu obszarów, mi.in.: wizerunek pracodawcy (wewnętrzny i zewnętrzny), świadczenia socjalne, dbałość o rozwój pracowników, system szkoleń jak i działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Analizie podlega także tworzenie warunków pracy, przestrzeganie prawa, prawidłowość i terminowość wypłat czy dynamika zatrudnienia w ciągu ostatnich lat.

Wioletta Świeczka, kierownik działu personalnego, powiedziała: „Jest nam niezmiernie miło, że nasze starania w zapewnienie jak najlepszego miejsca pracy dla całego zespołu, a także dla współpracujących z nami pracowników firm zewnętrznych, zostały zauważone i docenione. Cieszymy, że dzięki temu wyróżnieniu będziemy mogli umacniać swoją pozycję wiarygodnego pracodawcy na krakowskim rynku pracy, a tym samym budować wizerunek firmy, z którą chce się pozostać na długie lata.”