Hilton Worldwide angażuje się w promocję zrównoważonego rybołówstwa

Sieć Hilton Worldwide we współpracy ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF) ustalono cele, które pomogą na wprowadzić ujednolicony, globalny plan, który wpisuje się w istniejącą strategię firmy w zakresie zrównoważonego podróżowania.

W 2011 roku Hilton Worldwide wprowadził program Travel with Purpose, który odzwierciedla filozofię firmy i chęć pozytywnego oddziaływania branży hotelarskiej na ludzi oraz otaczający ich świat.

Najważniejszym punktem przyjętego planu jest zastosowanie się do zaleceń WWF dotyczących ochrony zagrożonych gatunków ryb i owoców morza oraz zobowiązanie do korzystania ze sprawdzonych i certyfikowanych źródeł połowu. Założono, że do 2020 roku przynajmniej 25 proc. owoców morza serwowanych przez restauracje działające w hotelach sieci Hilton Worldwide będzie pochodziło od dostawców posiadających certyfikat organizacji pozarządowych MSC (Marine Stewardship Council) lub ASC (Aquaculture Stewardship Council). Pozostałe owoce morza będą pozyskiwane z łowisk lub hodowli, które starają się o uzyskanie takiego certyfikatu lub otrzymały status „zielonego światła” WWF. Hilton Worldwide otrzyma także wsparcie od WWF w zakresie mierzenia dotychczasowych rezultatów i postępów we wdrażaniu planu.

Ogłoszony plan jest po części konsekwencją wcześniej podjętych działań. W 2014 roku, sieć Hilton Worldwide zakazała wykorzystywania płetwy rekina w swoich restauracjach. Ponadto, Hilton Worldwide jako pierwsza firma z branży hotelarskiej w Europie i Azji otrzymała certyfikat łańcucha dostaw przyznawany przez MSC. Oznacza to, że w składzie przygotowywanych dań w restauracjach sieci Hilton Worldwide znajdują się jedynie ryby i owoce morza pochodzące z certyfikowanych łowisk. Ponadto, w hotelach znajdujących się na półkuli zachodniej, Hilton Worldwide korzysta z odpowiedzialnych dostawców takich jak Sysco, którzy od wielu lat prowadzą politykę zrównoważonych połowów.

Maxime Verstraete, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju Hilton Worldwide, powiedział: „Znalezienie odpowiedzialnych dostawców, stworzenie i wdrożenie planu, a następnie popularyzacja działań na rzecz poprawy rybołówstwa to ogromne i złożone zadanie. Niemniej jednak, jesteśmy gotowi się tego podjąć i stopniowo zwiększać świadomość konieczności zachowania zrównoważonego łańcucha dostaw. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z WWF. Chcemy wykorzystać fakt, że jesteśmy tak dużą firmą i zainspirować nasz zespół, naszych dostawców, a także naszych gości do ciągłego angażowania się w kwestię ochrony środowiska naturalnego.”

Caroline Tippett, dyrektor odpowiedzialna za owoce morza w WWF, dodała: „Decyzja sieci Hiltona Worldwide o wyborze dostawców certyfikowanych przez MSC i ASC to bardzo wyraźny sygnał i przykład dla całej branże hotelarskiej. Kiedy duże, międzynarodowe firmy wdrażają tego typu programy na poziomie globalnym, wpływa to na zwiększenie świadomości całej branży, ale także zwiększa popyt na lepszej jakości produkty. Obecnie certyfikaty MSC i ASC są najważniejszymi wyznacznikami w kwestii zrównoważonych połowów owoców morza.”