Flix angażuje się w zeroemisyjne podróże po Europie. Pierwsze sprawozdanie ESG i wizja na 2040 rok

fot. archiwum Flix

grupa Flix opublikowała swoje pierwsze dobrowolne sprawozdanie ESG, zobowiązując się jednocześnie do zapewnienia zeroemisyjnych podróży w Europie do roku 2040. Raport zgodny ze standardem GRI (Global Reporting Initiative), przedstawia strategię Flixa, która opiera się na czterech filarach: ludzie, planeta, mobilność i zarządzanie.

Flix oferuje ekologiczne i przystępne cenowo podróże, dociera obecnie do ponad 5,5 tys. destynacji na całym świecie. FlixBus jest obecny w większości państw Europy, a także w Ameryce Północnej i Południowej. Niedługo poszerzy również swoją działalność w Azji, ponieważ ogłosił swoje plany wejścia do Indii w 2024 roku.

Opublikowany raport ESG zapewnia firmie realną strategię oraz transparentność w realizacji działań w dążeniu ku zeroemisyjności.

„Z dumą opublikowaliśmy dziś nasz pierwszy dobrowolny raport ESG, który pomoże nam realizować naszą wizję dostarczania ekologicznych i cenowo przystępnych podróży z większą transparentnością. Tym samym wdrażamy procesy doskonalenia, zobowiązując się do cyklicznego raportowania wyznaczonych w ramach raportu ESG miar i wskaźników efektywności” – powiedział André Schwämmlein, współzałożyciel i CEO Flixa.

„Organizacja powinna zawsze mieć na uwadze wartości, które kształtują jej wizję i jednocześnie zwracać uwagę na to, jaki wpływ na otoczenie wywiera jej działalność. W związku z tym chcemy mieć pewność, że spełniamy ważną rolę dla otoczenia i oprócz uznania dla naszych mocnych stron, chcemy pracować nad wszelkimi niedociągnięciami, które mogą się pojawić. Wraz ze wzrostem wiąże się większa odpowiedzialność, którą jesteśmy gotowi przyjąć” – podsumował Schwämmlein.

Strategia Flixa zawarta w raporcie ESG opiera się na czterech filarach: ludzie, planeta, mobilność i zarządzanie.

Osiągnąć neutralność węglową

Flix zapowiedział, że do 2040 roku będzie zapewniać w Europie podróże całkowicie neutralne pod względem emisji CO2 do atmosfery, osiągając dekarbonizację nawet przed terminem wyznaczonym przez UE, który zakłada osiągnięcie zero emisyjności do 2050 roku.

Firma planuje określić harmonogram dążenia do neutralności węglowej w skali globalnej w ciągu najbliższych dwóch lat. Plany te będą dostosowane do ustaleń SBTi (Science-Based Target initiative) tak, aby osiągnąć lub wyprzedzić w czasie założenia Porozumienia Paryskiego. Globalny cel będzie również zależał od zmieniających się ram regulacyjnych i postępu projektów dążących do opracowania alternatywnych napędów, w których Flix uczestniczy.

Przede wszystkim Flix stale bada alternatywne napędy i paliwa, aby zmniejszyć swój ślad węglowy poprzez stopniową transformację swojej floty. Oficjalne rozwiązanie dla autobusów dalekobieżnych, które byłoby neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla nie zostało jeszcze opracowane. Jednak firma w ciągu ostatnich kilku lat przetestowała pięć alternatywnych technologii paliwowych i napędowych.

Flix wziął udział w ponad dziesięciu pilotażowych programach w Europie i USA, testując autobusy elektryczne, autobusy napędzane biopaliwem oraz panele słoneczne jako dodatkowy napęd w pojazdach swojej floty. Dodatkowo, od niedawna nowe autobusy wyposażone w panele słoneczne debiutują na dwóch międzynarodowych liniach w Europie.

Dobrostan ludzi najważniejszy

Flix zdaje sobie sprawę, że działania dużej firmy mają realny wpływ na codzienne życie różnych grup ludzi – od pasażerów, poprzez kierowców autobusów, aż po ponad 5,5 tys. pracowników. Dlatego Flix umieścił ludzi w samym centrum swojej strategii biznesowej, uznając ich dobrostan za jeden z podstawowych zasobów firmy.

Przewoźnik dba o bezpieczeństwo swoich pasażerów, załogi i pracowników, co jest egzekwowane przez System Zarządzania Bezpieczeństwem, który składa się z ponad 60 inicjatyw. Ponadto, Flix wprowadził globalną politykę Różnorodności, Równości i Integracji i udostępnił opcję informowania o naruszeniach w jej zakresie poprzez Program Zgłaszania Naruszeń. Poza tym, firma stawia na zaangażowanie i rozwój swoich pracowników, dlatego wprowadziła strategię monitorowania opinii na temat miejsca pracy. Przewoźnik stawia też na rozwój umiejętności zawodowych i osobistych swoich pracowników, zapewniając budżet przeznaczony na szkolenia liderów i członków zespołów.

Prawo do podróżowania dla wszystkich

Flix postrzega mobilność jako podstawowe prawo, w takim znaczeniu, że wszyscy powinni mieć możliwość podróżowania i połączenia ze światem niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu ekonomicznego. Dlatego firma obsługuje coraz większą liczbę destynacji, budując sieć autobusów dalekobieżnych pod marką FlixBus, a także rozbudowując usługę FlixTrain.

Flix dociera do ponad 5,5 tys. destynacji w 40 krajach, przy czym aż 30 proc. z nich ma mniej niż 20 tys. mieszkańców, a w Polsce odsetek miast o tej wielkości jest jeszcze wyższy, ponieważ wynosi aż 41 proc. Poprzez ciągłe rozszerzanie swojej siatki, również na obszarach, gdzie FlixBus jest często jedynym środkiem transportu zbiorowego, firma walczy z wykluczeniem transportowym. Celem Flixa jest przede wszystkim zapewnianie przystępnych cenowo opcji podróży.

Postawić na etykę biznesową

Systemy zarządzania firmy obejmują między innymi Globalny Kodeks Postępowania, zarówno dla pracowników, jak i partnerów biznesowych, obowiązujące regulaminy, a także wspomniany Program Zgłaszania Naruszeń. Ponadto Flix w 2022 roku wdrożył nowy system zarządzania ochroną danych.

W obrębie zarządzania ESG powstał Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju, utworzony przez wszystkich członków zarządu, który funkcjonuje jako organ nadzorczy w zakresie strategii ESG, oceny ryzyka i analizy wyników. Ma on także za zadanie ustalać cele ESG oraz agendę działań dla Grupy Flix.

Flixbus rozwija siatkę połączeń w Polsce. Ponad 130 tras krajowych i zagranicznych

 

Weronika Szabelewska

Zastępczyni Redaktorki Naczelnej


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center