Do końca tygodnia poznamy nowego prezesa POT. Czwórka mężczyzn chętna na stanowisko

Logotyp POT

Czterech mężczyzn zgłosiło się do naboru na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej ogłoszonego 14 października temu przez Jarosława Gowina, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wszyscy kandydaci to menadżerowie. Kandydaci przeszli etap oceny formalnej. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone jutro. Według nieoficjalnych informacji jednym z kandydatów jest przedsiębiorca turystyczny z Krakowa, drugim – menadżer związany do niedawna z jedną z sieci hotelowych.

Kandydatów przesłucha zespół składający się się z pracowników Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, posiadających doświadczenie w nadzorze nad Polską Organizacją Turystyczną, w tym eksperta, radcy prawnego i zastępcy dyrektora.

Zespół przedstawi swoja kandydaturę (lub kandydatury) do końca tygodnia.

Przypomnijmy, że 14 października, minister Jarosław Gowin odwołał dotychczasowego prezesa, Roberta Andrzejczyka.

Obecnie obowiązki prezesa pełni wiceprezes Anna Salamończyk- Mochel, pracująca na tym stanowisku od lipca tego roku.

Kandydatów czekają jeszcze trzy etapy naboru:

Etap II: sprawdzian kompetencji kierowniczych. Podczas rozmowy kandydat może zostać poproszony również o prezentację przygotowanej na potrzeby naboru koncepcji zarządzania Polską Organizacją Turystyczną. Kandydaci, którzy nie osiągną pozytywnego wyniku sprawdzianu kompetencji kierowniczych nie podlegają dalszej ocenie.

Etap III: sprawdzian wiedzy w formie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku, gdy do III Etapu zakwalifikuje się więcej niż 10 kandydatów, Zespół podejmie decyzję o możliwości zweryfikowania wiedzy kandydatów także w formie pisemnej (test wiedzy lub pytania otwarte),
a rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa powyżej zostanie przeprowadzona z 3 kandydatami, którzy z części pisemnej uzyskają najwyższą punktację.

Etap IV: przedstawienie 3 kandydatur ministrowi właściwemu do spraw turystyki.

Konkurs na nowego prezesa POT. 11 dni na zgłoszenia