Diners Club – na wakacje wyjedzie 60 proc. Polaków

AG

Jak wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków 2016 – destynacje, organizacja i ubezpieczenie podróży” przeprowadzonego na zlecenie Diners Club Polska, na wakacje wyjedzie w tym roku około 60 proc. Polaków, ale będą to przede wszystkim podróże po Polsce. Wypoczynek za granicą zaplanowało ponad 22 proc. osób, przy czym najczęściej wybierane kraje Unii Europejskiej

Na wypoczynek w kraju zdecydowało się w tym roku 40 proc. Polaków. Wyjazdy zagraniczne, ale na terenie Unii Europejskiej wybrało 15,5 proc. badanych. Na podróż poza stary kontynent zdecydowało się jedynie 4 proc. Polaków.
Za granicę wyjedzie najwięcej ludzi młodych – podróż do innego państwa tego lata planuje co druga osoba w wieku od 18 do 24 roku życia. Również w tej grupie wiekowej jest najwyższy odsetek osób, które wyjadą w daleką podróż – poza Europę (23 proc.)
Wakacyjne wyjazdy – krajowe i zagraniczne – Polacy zorganizują głównie samodzielnie. Z usług biur podróży skorzysta około 12 proc. osób, które zaplanowały urlop – w tym 16 proc. mężczyzn i 8 proc. kobiet.
Blisko 70 proc. Polaków, którzy wybierają się w podróż zagraniczną zamierza ubezpieczyć się z tego tytułu. Około 30 proc. osób wykupi w tym celu polisę u ubezpieczyciela. Taki sam odsetek badanych skorzysta ze standardowego ubezpieczenia oferowanego przez biuro podróży, a około 7 proc. z innej formy ubezpieczenia – np. zawartego w karcie kredytowej. Blisko 12 proc. Polaków zadeklarowało, że na wakacje wyposaży się w kartę Karty EKUZ, wydawaną w Polsce przez NFZ i gwarantującą podstawową opiekę zdrowotną, wyłącznie w krajach europejskich. Aż 22 proc. Polaków wyjeżdzających za granice nie zamierza zadbać o jakąkolwiek formę ubezpieczenia podróży.

Katarzyna Fatyga, prezes Diners Club Polska, powiedziała: “Choć największy odsetek młodych ludzi planuje dalekie zagraniczne podróże, ubezpieczenie zapewni sobie jedynie połowa z nich. Co ciekawe większą świadomość potrzeby ubezpieczenia podróży zagranicznej mają mężczyźni niż kobiety. Z ubezpieczenia w jakiejkolwiek formie rezygnuje aż 36 proc. kobiet i jedynie 6 proc. mężczyzn.”

Polacy wyjeżdżając niechętnie ponoszą dodatkowe wydatki, jednak rezygnując z ubezpieczenia możemy ściągnąć na siebie niespodziewane, wysokie koszty np. związane z leczeniem za granicą.

Katarzyna Fatyga podkreśliła: “Zanim wykupimy dodatkową polisę upewnijmy się czy odpowiedniej ochrony nie zapewnia już ubezpieczenie zawarte w używanych przez nas produktach finansowych, np. kartach płatniczych. Na rynku są dostępne karty kredytowe, które zawierają kompleksowy pakiet ubezpieczenia podróży zagranicznej, obejmujący m.in. koszty leczenia, zakupu lekarstw i transportu do kraju.”

Ponad jedna czwarta Polaków planuje spędzić urlop zwiedzając i poznając nowe miejsca (26,5 proc.). Trochę mniejszy odsetek wybiera odpoczynek stacjonarny – np. plażowanie. 12,8 proc. ankietowanych zadeklarowało, że podczas urlopu zamierza uprawiać sport, a jedynie 2,6 proc. uczyć się i zdobywać nowe umiejętności (inne niż sportowe). Mężczyźni częściej wybierają odpoczynek stacjonarny (25 proc. w stosunku do 18 proc. kobiet). Zdecydowanie więcej kobiet zamierza podczas urlopu uprawiać sport (16 proc. w stosunku do 9 proc. mężczyzn). Mężczyźni są natomiast bardziej niż kobiety zainteresowani zwiedzaniem (31 w stosunku 23 proc.).

Katarzyna Fatyga dodała: “Co ciekawe największy odsetek osób, które zamierzają aktywnie spędzić wakacje stanowią przedstawiciele grupy wiekowej od 45-54 lat. Wśród najmłodszych ankietowanych, miedzy 18, a 24 rokiem życia, uprawianie sportu na wakacyjnym wyjeździe wybiera jedynie 9,7 proc.”

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Diners Club Polska, w dniach 3 i 4 czerwca 2016 roku na reprezentatywnej grupie 1100 osób, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).