Dawid Lasek przewodniczącym Rady Ekspertów ds Turystyki

Dawid Lasek

Dawid Lasek, wiceprezes stowarzyszenia Euroregion Karpacki i były wiceminister odpowiedzialny za turystykę w dawnym Ministerstwie Sportu i Turystyki, został przewodniczącym Rady Ekspertów ds Turystyki przy ministrze Gowinie. Zastąpił on Marka Kamieńskiego, który zrezygnował ze stanowiska kilka dni po powołaniu.

Przypomnijmy, że zarządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr 11 w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw Turystyki, Radę utworzyło początkowo 20 ekspertów. Rada jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Na czele Rady stanął początkowo Marek Kamieński, wiceprzewodniczącymi zostali: Marian Gheorge Cristescu Gheorghe – prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Bogdan Dyjuk – prezes Lokalnej Grupy Działania Kanał Augustowski oraz Dawid Lasek – wiceprezes Euroregionu Karpackiego. Po rezygnacji Kamieńskiego, wiadomo było, że jego następcą zostanie jeden z wiceprzewodniczących. Potwierdziło to zarządzenie nr 14 z 16 lutego.

W rozmowie z przedstawicielem portalu WaszaTurystyka.pl, Lasek [powiedział, że chciałby się skoncentrować się na profesjonalizacji oferty krajowej, rozbudowie marek terytorialnych opartych na sektorze horeca współpracującym z innymi usługami oraz produktami lokalnymi.

Dawid Lasek również uważa, że należy szybko podjąć decyzję o nowej ustawie o POT. Podkreślił: „W Polsce trzeba zrewitalizować przemysł turystyczny, skłonić do współpracy partnerów o różnych zasobach. Trzeba myśleć o integracji potencjału turystycznego, o tym jak wykorzystać produkty oparte na kulturze i naturze. Celem jest, by Polska była celem turystycznym o najwyższej jakości i zrównoważonej turystyce. By to osiągnąć trzeba namówić, nauczyć gminy współpracy międzysektorowej i ponadkadencyjnej. Cześć władz gmin teoretycznie turystycznych myśli tylko o bliskiej przyszłości, brakuje im szerszej perspektywy nieograniczonej kadencją władz i granicami gminy. To trzeba przewalczyć.”

W czerwcu 2017 roku Dawid Lasek został zwolniony przez ówczesnego ministra sportu i turystyki ze stanowiska Podsekretarza Stanu ds. Turystyki. Zwolnieniu towarzyszyły przepychanki, które trwały kilka tygodni.

Pisaliśmy o tym tak: O odejściu Laska z MSiT mówiono od dłuższego czasu. Według jednych źródeł chciał sam odejść, bo inaczej sobie wyobrażał pracę w MSiT. Lasek znany jest jako praktyk, w stolicy trzeba bawić się w politykę a więc ulegać wpływom partyjnym, rządowym, różnej maści doradców. Według innych źródeł, o jego odejściu zdecydował minister Bańka – od pewnego czasu ich zdania na temat przyszłości turystyki różniły się.

W 2016 roku Dawid Lasek znalazł się na 12. miejscu na Liście “50 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce” portalu WaszaTurystyka.pl.

Wcześniej, w październiku Dawid Lasek był ekspertem podczas I Forum Promocji Turystycznej organizowanego przez nasz portal.

Co chce poradzić Gowinowi Rada Ekspertów?