Człowiek najważniejszą wartością Polskiego Holdingu Hotelowego

człowiek najważmiejszą wartością firmy Polski Holding Hotelowy
Hampton by Hilton Warsaw Airport

Grupa Polskiego Holdingu Hotelowego przyjęła strategię HR. Jej głównym założeniem jest człowiek, jako najważniejsza wartość firmy.

Strategia HR w Grupie Polskiego Holdingu Hotelowego powstała jako konsekwencja realizacji działań z zakresu HR prowadzonych od lat w spółce PHH oraz obecnie również w Grupie Kapitałowej. Przyjęta strategia ma wspierać firmę w zarządzaniu kadrą pracowniczą, dbać o wartości i kulturę organizacyjną w oparciu o wysoką jakość działań, a także o odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

Przyjęta strategia HR jest kluczowym dokumentem, w którym została opisana rola HR, zgodność jej działań z misją i wizją Grupy PHH. Strategia ta ma na celu pomaganie zarządowi i pracownikom efektywniej współpracować oraz osiągać założone cele. Wśród nich najważniejsze są m. in. wzmocnienie identyfikacji pracowników z firmą poprzez budowanie silnej i przyjaznej marki pracodawcy, aktywne uczestnictwo w programie Ambasador, kształtowanie kultury organizacyjnej, doskonalenie procesów selekcji i rekrutacji, utrzymanie w firmie najlepszych pracowników i ciągły rozwój personelu.

,,– Ustalanie standardów w dziedzinie HR, kreowanie silnej marki pracodawcy i inwestowanie w rozwój pracowników to filary, które w dzisiejszych czasach są kluczem do osiągnięcia sukcesu na rynku hotelarskim, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W Grupie PHH chcemy budować silną i przyjazną markę pracodawcy poprzez rozwijanie potencjału pracowników oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi osobistemu i zawodowemu, ponieważ najważniejszą wartością firmy jest człowiek podkreśla Danuta Kisielewska, dyrektor personalny w Polskim Holdingu Hotelowym.”

Opracowana strategia HR w Grupie PHH będzie pomocna w efektywnym zarządzaniu potencjałem ludzkim w organizacji i w branży hotelarskiej, w rozwijaniu kompetencji pracowników, zarządzaniu talentami i budowaniu silnej kultury organizacyjnej, w dostosowywaniu się całej organizacji do zmian w otoczeniu biznesowym. To z z kolei może mieć pozytywny wpływ na osiąganie celów i utrzymanie przewagi konkurencyjnej.

Polski Holding Hotelowy jako pierwsza polska firma hotelarska, otrzymał nagrodę w międzynarodowym konkursie Employer Brand Management Awards 2023 (EBMA). Ponadto, PHH jako pierwsza spośród firm z branży turystyczno-hotelarskiej otrzymała nagrodę dla marki pracodawcy – statuetkę i certyfikat Friendly Workplace 2023 od redakcji MarkaPracodawcy.pl.

Warto w tym miejscu podkreślić, że w grupie PHH pracuje światowej klasy personel, doceniany i nagradzany indywidualnie:

  • Nagroda dla najlepszego managera sieci Marriott na świecie, dla szefa kuchni hotelu Courtyard.
  • Dyrektor Hampton by Hilton Warsaw Airport został doceniony przez Hilton z okazji 10-lecia pracy
  • Zespół recepcji hoteli Courtyard i Renaissance za wybitne osiągnięcia w realizacji międzynarodowego programu lojalnościowego Marriott Bonvoy.