Czechy, Polska, Słowacja i Węgry będą się wspólnie promować

archiwum SACR

Przedstawiciele władz turystycznych państw Grupy Wyszehradzkiej podpisali Plan Marketingowy na rok 2015. Współpraca promocyjna ma dotyczyć Azji, Ameryki Płn. oraz krajów postsowieckich. W Szczyrbskim Jeziorze, w Tatrach Wysokich na Słowacji spotkali się sekretarze stanu: ministerstwa transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Słowacji, ministerstwa rozwoju regionalnego Czech, ministerstwa sportu i turystyki Polski i ministerstwa gospodarki narodowej Węgier. Gospodarzem był sekretarz stanu Franciszek Palko, stronę polską reprezentował podsekretarz stanu Tomasz Jędrzejczak. Podpisali oni protokół regulujący wspólną promocję turystyki przyjazdowej do państw Grupy Wyszehradzkiej. Dzień wcześniej przedstawiciele narodowych organizacji turystycznych z tych czterech krajów (POT reprezentowała wiceprezes Elżbieta Wąsowicz-Zaborek), podpisali Plan Marketingowy na ten rok.
Skończyły się indywidualne, finansowane z pieniędzy unijnych, kampanie na rynku azjatyckim (Polska promował się w Chinach, Indiach i Japonii), cztery kraje spróbują więc w tym roku promować wspólnie region. Dodatkowe działania promocyjne mają być prowadzone w Korei południowej oraz Singapurze. Zacieśnienie współpracy ma dotyczyć lepszej niż dotychczas wymiany informacji, częstszych kontaktów i wspólnej promocji również na rynku amerykańskich oraz w krajach dawnego Związku Sowieckiego. Grupa Wyszehradzka posługuje się wspólnym logiem oraz hasłem „Odkryj Europę Środkową” oraz stroną internetową www.european-quartet.com, która będzie w ciągu roku aktualizowana w języku angielskim, rosyjskim, japońskim, chińskim i polskim.

W rozmowie z dziennikiem słowackim „SME”, Tomasz Jędrzejaczak powiedział m.in. „Współpraca w dziedzinie turystyki między naszymi krajami będzie się rozwijać . W marcu, w Budapeszcie, szesnaście państw Europy środkowej i południowej podpisze umowę o współpracy z Chinami. Chcemy, jako Grupa Wyszehradzka, zdobyć jak najwięcej turystów z Chin.”