Certyfikaty Polskich Marek Turystycznych – wręczone

fot. archiwum POT

Certyfikaty tegorocznej edycji projektu Polskich Marek Turystycznych otrzymały dzisiaj: Jura Krakowsko-Częstochowska, EnoTarnowskie, Łódź i Poznań. Certyfikaty wręczył Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Anna Salamończyk-Mochel, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej podczas ceremonii, która odbyła się w poniedziałek.

Kapituła projektu wyróżniła ponadto Góry Świętokrzyskie, Roztocze i Szlak aktywnej turystyki wodnej Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy „Cha-KA-Bi”. Do rywalizacji w ramach II naboru, przeprowadzonego w 2021 r. stanęło 30 podmiotów.

Przypomnijmy, że projekt Polskie Marki Turystyczne popularyzuje miejsca, które warto odwiedzić w Polsce. Jego ideą jest stworzenie katalogu najbardziej atrakcyjnych polskich regionów, które będą profesjonalnie zarządzane i promowane.

Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, powiedział: „Jest to okazja do promocji dobrych praktyk w obszarze turystyki. Mam nadzieję, że współpracując i dzieląc się wiedzą uda nam się stworzyć profesjonalnie zarządzane marki turystyczne, które będą jeszcze skuteczniej konkurować o turystów z wieloma propozycjami zagranicznymi.”

Anna Salamończyk-Mochel, p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, dodała: „.Znak „Polska Marka Turystyczna” stał się prestiżowym certyfikatem oznaczającym jakość, atrakcyjność i niezawodność, a turyści krajowi i zagraniczni biorą go pod uwagę przy planowaniu swoich podróży. Zarówno laureaci jak i wyróżnieni reprezentują różne dziedziny/sektory rodzimej turystyki. To pokazuje, że marka turystyczna może być kreowana poprzez miejsca, smaki czy aktywność pośród polskiej natury. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji tegoroczni zwycięzcy mogą liczyć na wsparcie promocyjne na rynku krajowym oraz zagranicznym, udział w targach, warsztatach, podróżach studyjnych. POT tradycyjnie będzie prowadzić z uhonorowanymi zarządcami wspólne działania w ramach narodowego portalu turystycznego i pozostałych kanałów komunikacji.”

Laureaci tytułu Polska Marka Turystyczna:

• Jura Krakowsko-Częstochowska – zarządca Związek Gmin Jurajskich
Jest to marka rozpoznawalna od lat, nie tylko w Polsce, ale i za granicą – oferująca turystykę kulturową i aktywną. Zaangażowane są w nią aż 33 gminy i ok. 150 podmiotów, które dobrze ze sobą współpracują. Najlepszym przykładem jest wspólna organizacja ogromnej imprezy promocyjnej pod nazwą JUROMANIA przyciągającej corocznie ok. 40 tys. turystów. Należy również wyróżnić wielość stosowanych narzędzi marketingowych.

• EnoTarnowskie – zarządca Tarnowska Organizacja Turystyczna
Tarnowska Organizacja Turystyczna od lat stara się konsekwentnie budować markę. Posiada opracowaną strategię marketingową, przewodniki, ulotki, a także wycenione, gotowe do sprzedaży pakiety turystyczne. W regionie istnieje dobrze rozwinięta sieć noclegowa, oparta przede wszystkim na gospodarstwach agroturystycznych, w których promowane są również lokalne produkty i kultywowana jest tradycja i obyczaje związane z życiem na wsi. Ponadto warto zaznaczyć, że obszar jest dobrze skomunikowany co jest istotne w dotarciu do atrakcji turystycznych, które są coraz popularniejsze i związane z trendem enoturystyki i turystyki kulinarnej.

• Łódź – zarządca Łódzka Organizacja Turystyczna
Łódź, dzięki swoimi konsekwentnym działaniom promocyjnym, wpisała się już na stałe jako atrakcja turystyczna, miasto wielu kultur, rozwijające się bardzo dynamicznie. Zarządca marki turystycznej Łódź – Łódzka Organizacja Turystyczna to dobry gwarant jej dalszego rozwoju. Zarządzający wykazują świadomość potencjału i prowadzą szereg działań, zarządzających marką, w celu wyeksponowania jej walorów. Warto podkreślić dobrą komercjalizację, wysokość budżetu, dedykowany zespół pracowników, dużą liczbę podmiotów publicznych i prywatnych zaangażowanych w rozwój Łodzi. Ponadto, marka jest przygotowana od strony marketingowej – strategia, badania, narzędzia marketingowej.
Równocześnie, dalszemu rozwojowi marki sprzyjać będą szersze działania samego zarządcy wpisujące się w założenia zrównoważonego rozwoju turystyki.

• Poznań – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna
Poznań to miasto, które łączy z sukcesem funkcje miasta targowego, którym jest od wieków z możliwością wypoczynku. Mnogość atrakcji, skutecznie promowanych, przyciąga turystów z całego świata. Wysokie miejsca w konkursach oraz rankingach są zasłużoną nagrodą i potwierdzeniem silnej pozycji.
Zarządca marki Poznań, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, z sukcesem wykorzystuje potencjał turystyczny miasta. Doskonałe zarządzanie, opracowana strategia, wyodrębniony budżet stanowią stabilną podstawę do prowadzonych działań i dalszego rozwoju.
Tak wypracowane warunki sprzyjają integracji partnerów branżowych oraz pozwalają na skuteczne zaangażowanie w komercjalizację ofertę, projekty promocyjne, w tym związane z wydłużaniem sezonu turystycznego, a także działania na rzecz lokalnych społeczności (CSR).

Wyróżnienia otrzymali:

• Góry Świętokrzyskie – zarządca Związek Gmin Gór Świętokrzyskich
Góry Świętokrzyskie to unikalne zasoby przyrodnicze np. Puszcza Jodłowa czy gołoborza i pomniki kultury, jak Klasztor na Św. Krzyżu. Podkreślenia wymaga fakt, że Góry Świętokrzyskie są obszarem niezwykle różnorodnym, gdzie oprócz stanowisk geologicznych takich jak jedyna na świecie kopalnia krzemienia pasiastego, z którego biżuterią chlubią się światowi celebryci, znajdują się także stanowiska archeologiczne. Góry Świętokrzyskie to również kultura ludowa, której zbiory prezentuje Tokarnia – jeden z największych skansenów w Polsce. Zarządca marki Związek Gmin Gór Świętokrzyskich to przykład współpracy tak wielu gmin na rzecz rozwoju regionu.

• Roztocze – zarządca Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
Roztocze to malownicza kraina charakteryzująca się doskonałymi warunkami do uprawiania turystyki aktywnej: kajakarstwa, wędrówek pieszych czy jazdy na rowerze. To także szereg cennych zabytków różnych kultur, które obecne są na tym terenie od wieków. Warto wspomnieć również wysoczyzny, jak Góry: Bukowa czy Chełmowa i znane wielu miłośnikom polskiej fotografii malownicze pola uprawne, układające się w kolorowe zielono-żółte paseczki. Roztocze to kulinaria oparte o hodowlę gryki, wspaniałe miody czy hodowle pstrąga. Zarządca marki Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna stanowi świetny przykład jak z sukcesem integrować środowisko wokół turystyki i rozwijać jego potencjał.

• Szlak aktywnej turystyki wodnej Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy „Cha-KA-Bi” – zarządca Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski”
Potencjał obszaru jest oparty o trzy unikatowe szlaki wodne – Czarną Hańczę, Kanał Augustowski i Biebrzę, dobrze znane i rozpoznawalne przez miłośników turystyki przyrodniczej w Polsce i Europie. Obszar oferuje liczne noclegi w gospodarstwach agroturystycznych i kamperach, które stały się szczególnie poszukiwane i modne w wyniku zmian jakie wywołała pandemia. Unikalne nadbiebrzańskie bagna są ostoją ptactwa i przyciągają miłośników fotografowania nawet z całego świata. Kanał Augustowski był także ulubionym miejscem letniego wypoczynku księdza Karola Wojtyły – późniejszego Papieża Jana Pawła II.