Brussels Airlines poprawił swoje wyniki finansowe w 2021 roku

Pandemia Covid-19 nadal ma duży wpływ na EBIT linii lotniczych. Zgodnie z oczekiwaniami, w związku z kryzysem związanym z pandemią, w roku finansowym 2021 Brussels Airlines zaksięgowały stratę w wysokości 189 mln EUR, co oznacza poprawę o 35 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Straty zostały ograniczone dzięki udanemu planowi transformacji Reboot Plus i ścisłemu zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przychody wzrosły o 35 proc. do 560 mln, podczas gdy koszty operacyjne wzrosły tylko o 5 proc.
Liczba pasażerów wzrosła o 47 proc. do 3,5 miliona.

Rozwój sieci, floty i ludzi w 2022 r.

Rok 2021 był kolejnym rokiem naznaczonym pandemią wirusa Covid i nadal wymagał wysokiego poziomu elastyczności. Rok ten rozpoczął się od bardzo ograniczonego rozkładu lotów, zgodnie z niskim popytem rynkowym spowodowanym wysokimi wskaźnikami infekcji i blokadami w całej Europie, a następnie trzymiesięcznym zakazem podróżowania wydanym przez rząd Belgii. Zakaz ten miał znaczący wpływ na wyniki pierwszego kwartału działalności Brussels Airlines.

W dniu 19 kwietnia zakaz podróżowania został zniesiony, a popyt zaczął się ponownie zwiększać, podczas gdy kampania szczepień również nabrała tempa. W związku z tym latem nastąpił gwałtowny wzrost popytu. W czerwcu Brussels Airlines ponownie uruchomiły w pełni operacyjny węzeł komunikacyjny i zwiększyły latem swoją zdolność przewozową z 12 proc. do 53 proc. poziomu sprzed pandemii. Popyt w okresie letnim utrzymywał się dłużej niż w innych latach ze względu na efekt odłożonych planów podróży oraz chęć podróżowania po zamknięciu lotniska. Ten silny i długotrwały letni szczyt doprowadził do pozytywnego wyniku za trzeci kwartał i pierwszego zysku od początku pandemii. Listopad przyniósł wzrost liczby zakażeń i ponownie wiele ograniczeń, co spowodowało ponowny spadek popytu. W wakacje pod koniec roku odnotowano silny szczyt wyjazdowy, po czym popyt na zimę spadł z powodu pojawienia się wariantu Omicron.

Po zakończeniu fazy restrukturyzacji w ramach planu Reboot Plus i wprowadzeniu licznych zmian, w listopadzie 2021 roku Brussels Airlines zaprezentowały nową markę, aby wzmocnić swoją belgijską tożsamość i zaznaczyć nowy początek po kryzysie związanym z koronawirusem. Nowy znak firmowy był ważnym sygnałem dla rynku, że linia lotnicza jest tu po to, by pozostać. Jako dodatkowy symbol gotowości na przyszłość w czerwcu 2021 r. podjęto decyzję o dodaniu latem 2023 r. do floty Brussels Airlines trzech samolotów Airbus A320neos. Dzięki tym nowym, najnowocześniejszym samolotom oraz wycofaniu trzech starszych A319, Brussels Airlines wykona znaczący krok w kierunku dalszej modernizacji swojej floty oraz zmniejszy emisję dwutlenku węgla i hałasu w swojej sieci połączeń na średnich dystansach.

W całym 2021 r. popyt w sieci afrykańskiej był ponownie bardzo stabilny, głównie dzięki segmentowi biznesowemu i segmentowi VFR (Visiting Friends and Relatives), podczas gdy segment europejski był bardziej zmienny. W sumie całoroczna zdolność przewozowa (dostępne fotokilometry) była o 62 proc. wyższa niż w 2020 r., a Brussels Airlines wykonały o 39 proc. więcej lotów, przyjmując 3,5 mln pasażerów.

Współczynnik wykorzystania miejsc pasażerskich był o 1,1 punktu procentowego niższy niż w roku poprzednim i wyniósł 67,2 proc. (rok wcześniej: 68,3 proc.). Po skorygowaniu o kursy walutowe współczynnik wykorzystania miejsc spadł o 6,9 proc. Przychody z ruchu lotniczego wzrosły dzięki zwiększeniu ruchu o 31 proc. do 503 mln EUR (w roku poprzednim: 384 mln EUR).

Przychody wzrosły o 35 proc. do 560 mln EUR (rok poprzedni: 414 mln EUR). Dochód operacyjny wzrósł o 31 proc. do 599 mln EUR (rok poprzedni: 456 mln EUR). Działania oszczędnościowe i ścisła dyscyplina kosztowa ograniczyły wzrost kosztów operacyjnych. Koszty te, wynoszące 788 mln EUR, wzrosły jedynie o 5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyższe koszty paliwa (+62 proc.) wynikające z wyższych cen i wolumenów, a także wyższe opłaty i prowizje wynikające z wolumenów (+55 proc.) zostały częściowo zrównoważone niższymi kosztami pracowniczymi (-17 proc.).

W roku obrotowym 2021 skorygowany EBIT Brussels Airlines wyniósł -189 mln EUR (rok wcześniej: -293 mln EUR). Marża skorygowanego zysku EBIT wyniosła -33,8 proc. (rok wcześniej: -70,8 proc.). EBIT również wyniósł -189 mln EUR (w roku poprzednim: -332 mln EUR). Na wartość ubiegłorocznego wyniku negatywnie wpłynęły odpisy aktualizujące wartość floty na łączną kwotę 33 mln EUR.

Najważniejsze dane z 2021 r.

Brussels Airlines zintensyfikowały program restrukturyzacji w odpowiedzi na pandemię. Program “Reboot Plus” stanowi podstawę zrównoważonej przyszłości linii lotniczych. W ramach tego programu Brussels Airlines zakończyły fazę restrukturyzacji. Dwa Airbusy A330 opuściły flotę dalekodystansową, a osiem samolotów z rodziny A320 zostało usuniętych z floty krótko- i średniodystansowej. Liczba pracowników została zmniejszona o ponad 20 proc. w porównaniu z poziomem sprzed pandemii. Od stycznia 2021 r. we wszystkich grupach pracowniczych Brussels Airlines obowiązują nowe zbiorowe układy pracy, które umożliwiają konkurencyjne koszty zatrudnienia. W 2021 r. plan transformacji wszedł w nową fazę – fazę usprawnień i inwestycji w technologie i uproszczenia, aby zwiększyć wydajność.

“W tym roku skupiliśmy się na drugiej fazie Reboot Plus, czyli fazie usprawnień. Tworzyliśmy nowe Brussels Airlines. Nasz rebranding był tego bardzo widocznym symbolem, podczas gdy za kulisami inwestowaliśmy w nowe narzędzie do planowania pracy załóg, w odnowioną powierzchnię biurową oraz w wiele projektów, które albo przynoszą wzrost wydajności, albo upraszczają nasze procesy. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Brussels Airlines za osiągnięcia ubiegłego roku. Razem tworzymy świetlaną przyszłość naszej firmy” – Peter Gerber, Prezes Zarządu Brussels Airlines.

Perspektywy na 2022 rok

Brussels Airlines będzie stopniowo zwiększać swoją zdolność przewozową, aby do lipca osiągnąć 80 proc. poziomu z roku 2019, umacniając swoją pozycję jako rodzimego przewoźnika Belgii z silnym naciskiem na wypoczynek i wzmacniając swoją pozycję w Afryce dzięki dziewięciu samolotom. W całym roku linia lotnicza planuje wykorzystać 74 proc. swoich zdolności przewozowych na 2019 r.

“Mieliśmy kilka trudnych miesięcy zimowych ze względu na falę Omicron, ale widzimy obiecującą wiosnę i lato pod względem popytu. Ponieważ regulacje dotyczące podróży będą się rozwiewać, a środki w całej Europie zostaną złagodzone, przewidujemy powrót do 80 proc. zdolności przewozowych na poziomie sprzed pandemii w okresie wakacji letnich. Świadomość kosztów pozostaje częścią naszego DNA w celu osiągnięcia rentowności strukturalnej. W tym względzie nasze plany pozostają niezmienione: dążymy do osiągnięcia czarnego zera w 2022 roku i nadal staramy się osiągnąć 8 proc. EBIT w 2024 roku, w niezmienionych okolicznościach. Dzięki udanej realizacji naszego planu Reboot Plus stworzyliśmy odpowiednie podstawy do rozwoju i patrzenia w zyskowną przyszłość” – Nina Öwerdieck, Dyrektor Finansowy Brussels Airlines.