Branże zamknięte na spotkaniu z Dudą i Gowinem: koniec lockdownu to ledwie początek odbudowy

spotkanie-branz-zamknietych-z-duda-gowinem
fot. Facebook

Znoszenie obostrzeń dla branż zamkniętych nie będzie wcale równoznaczne z zakończeniem problemów przedsiębiorców i jest de facto początkiem procesu wychodzenia z kryzysu po pandemii, etapem, w którym muszą być wdrożone konkretne i punktowe programy wsparcia przez państwo. Wszyscy reprezentanci przedsiębiorców solidarnie podnosili temat stworzenia sztabu roboczego na kształt Rady ds. Odbudowy Branż Zamkniętych.

we wtorek 27 kwietnia 2021r. w Kancelarii Prezydenta RP odbyło się spotkanie kierownictwa instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za politykę gospodarczą państwa z szeroką reprezentacją branż zamkniętych oraz samorządu gospodarczego – pierwsze w tak dużym składzie od początku pandemii.

Przejrzysty kalendarz odmrażania

Prezydent Andrzej Duda i Wicepremier Jarosław Gowin podkreślili w swoich wystąpieniach, że celem dialogu z gronem przedsiębiorców z branż najbardziej dotkniętych skutkami pandemii jest jak najszybsze wypracowanie narzędzi pomocowych ułatwiających ich sprawny powrót do działalności, z uwzględnieniem specyfiki każdej z branż.

Minister Gowin przyznał na spotkaniu, że choć Polska przechodzi względnie suchą stopą przez pandemię w wymiarze gospodarczym, to ma on świadomość, że pomoc rządowa nie dotarła do wszystkich branż i nie zrekompensowała skali poniesionych strat, dlatego najpilniejsza wydaje się teraz szybka realizacja intensywnego kalendarza odmrażania, z obiektywnymi, jasnymi i przewidywalnymi kryteriami luzowania obostrzeń oraz sprawną komunikacją między stroną rządową a środowiskami przedsiębiorców.

Zmagania, by wszystko odbudować, dopiero się zaczną

Decydenci wykazali zrozumienie dla faktu, że planowane na maj – czerwiec zakończenie pełnego lockdownu dla branż zamkniętych nie będzie równoznaczne z zakończeniem problemów przedsiębiorców, wykończonych kilkunastoma miesiącami przestoju w działalności. Prezydent RP zauważał, że dzień otwarcia gospodarki dla wielu podmiotów nie będzie jeszcze zwrotem w akcji, a dopiero początkiem zmagań z powrotem do pełnego obrotu gospodarczego, walki o klienta, czy pracy nad odbudową zasobów ludzkich i sprzętowych. „Musimy to brać pod uwagę i będzie to wymagało istotnych interwencji ze strony państwa i rządu” – podsumowywał Andrzej Duda.

W tym tonie wypowiadał się również Prezes PFR, Paweł Borys: „Mamy świadomość, że to nie jest koniec problemów, potrzebna jest mądra ścieżka wyjścia z pandemii i kontynuacji wsparcia przedsiębiorców na czas odbudowy”.

Minister Dworczyk dodał też, że w ramach konsultacji z przedsiębiorcami uwzględniono już w narodowym programie szczepień plan szczepień w zakładach pracy – ma on ruszyć po 4 maja, jednak ze względu na ostatnie zawirowania z dostawą kolejnej porcji szczepionek do Polski, można się spodziewać opóźnień w tym procesie. Zdaje sobie jednak sprawę, jak ważny on będzie dla przedsiębiorców i pracowników.

Przedsiębiorcy muszą mieć udział w planowaniu

Uczestnicy spotkania po stronie przedsiębiorców branż zamkniętych mieli możliwość przedstawienia swoich postulatów. Bardzo wyraźnie wybrzmiał solidarny głos przedstawicieli wszystkich sektorów, mocno wsparty przez przedstawicieli RPSiW w sprawie potrzeby powołania sztabu na kształt Rady Odbudowy Przemysłów Zamkniętych. Taki zespół roboczy miałby zapewnić stały dialog i ścisłą współpracę ze stroną rządową przy opracowaniu i wprowadzaniu konkretnych rozwiązań i strategii odbudowy branż, zwłaszcza w sektorze MŚP (wypracowanie rozwiązań systemowych również na ewentualne kolejne lockdowny w przyszłości). Sam Prezydent podkreślał w tym kontekście, jak ważna jest bieżąca analiza przypadków „z terenu”, a nie tylko suchych informacji podatkowych czy danych GUS, żeby pomoc była precyzyjna i adekwatna do potrzeb i specyfiki każdej z poturbowanych przez COVID-19 branż.

Przedstawiciele Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podnosili ponownie konstruktywne pomysły dalszego wsparcia dla branż zamkniętych, w tym:

  • stworzenie rządowej strategii dla przemysłów najmocniej dotkniętych lockdownami
  • zapewnienie warunków programowych umożliwiających firmom z branż zamkniętych skuteczną konkurencję o środki unijne z nowego budżetu a także z KPO z firmami z sektorów niedotkniętych ograniczeniami
  • odmrożenie przemysłu spotkań i wydarzeń tak jak w przypadku kultury (25% strefa żółta, 50% strefa zielona);
  • konieczność przedłużenia wsparcia sektorowego w postaci Tarczy PFR 3.0 i tarczy branżowej, zwłaszcza w kontekście firm z przemysłu spotkań i wydarzeń, dla których powrót do pełnej działalności to najwcześniej perspektywa jesieni 2021 r.;
  • zniesienie podatku od umorzonych kwot subwencji z Tarcz PRF 1.0. i PFR 2.0; możliwość kwalifikacji kosztów kwietniowych do tarczy 2.0
  • efektywne skierowanie do branż środków płynnościowych na rozruch
  • precyzyjnie skrojona, dedykowana przemysłowi spotkań i wydarzeń forma rekompensaty w wysokości 50% utraconych przychodów w stosunku do roku 2019;
  • formy wsparcia typu fundusze, ulgi, czy bony dla uczestników eventów, targów i usług im towarzyszących na wzór bonu turystycznego, mające na celu rozbudzenie popytu na tego typu usługi;
  • rozpoczęcie realizacji Tarczy PFR dla dużych firm;
  • redukcja VAT-u dla gastronomii i hotelarstwa;

Jak najszybciej dać zarabiać polskim firmom

Krzysztof Szadurski, wiceprezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego podkreślał jak ważne jest w tej chwili stworzenie nowych programów i funduszy wspierających proces odbudowy pozycji rynkowej i konkurencyjności firm na tle innych krajów Europy i świata. „Zwłoka z otwieraniem turystyki to odpływ środków za granicę, musimy jak najszybciej dać zarabiać polskim firmom, jeśli chcemy im dać równe szanse z zagranicznymi konkurentami. Paradoksalnie może nam być trudniej niż w zeszłym roku, jeżeli nie będziemy mieli wsparcia od państwa w tym zakresie” – puentował Szadurski.

Łukasz Adamowicz, wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel zwracał w tym kontekście uwagę również na fakt, że po czternastu miesiącach środki obrotowe w firmach są na wyczerpaniu, a zespoły specjalistów mocno zredukowane, co powoduje, że startując w programach i przetargach do funduszy unijnych, firmy z branż zamkniętych będą na starcie na osłabionej pozycji. „Wskazane byłoby więc opracowanie dla nich preferencyjnej punktacji, by zwiększyć ich szanse na pozyskanie środków na odbudowę”. Wskazywał, że skoro 80% gospodarki funkcjonuje normalnie, to należy skupić uwagę na odbudowie tych 20% bo ma to wpływ na efektywność pozostałych 80% i będzie miało największy wpływ wzrost gospodarczy. Adamowicz argumentował też, że uruchomienie sektora spotkań będzie dodatkową motywacja dla Polaków, żeby się szybciej szczepili, by móc wrócić do udziału w wydarzeniach typu koncerty, eventy, podróże, targi, czy śluby.

Paszporty covidowe pobudzą ruch

Tomasz Kobierski, prezes Rady Polskiej Izby Przemysłu Targowego postulował przyspieszenie prac nad paszportami covidowymi, które pobudzą ruch międzynarodowy i zachęcą do udziału w wydarzeniach typu targi i konferencje. Apelował też o uruchomienie programów promocyjnych, kładących nacisk na marketing usług sektora spotkań i wydarzeń. „Tego momentu nie można przespać, zwłaszcza, że rządy innych państw już zdążyły uruchomić programy punktowo dedykowane np. tylko branżom targowym czy eventowym” – podsumował.

Katarzyna Gajek z Polskiego Stowarzyszenia Branży Ślubnej wskazywała też, że ważną rolą Rady Odbudowy Branż Zamkniętych byłaby praca nad precyzyjnym przepływem informacji odnośnie obostrzeń tak, aby komunikacja w przestrzeni publicznej nie odbijała się na działalności i tak już nadwyrężonych rocznym lockdownem branż.

Podsumowaniem spotkania było ponowne zapewnienie ze strony Prezydenta Andrzeja Dudy i Wicepremiera Jarosława Gowina, że planowanie odmrażania gospodarki nie oznacza zawieszenia na kołku działań wspierających branże zamknięte w ich powrocie na rynek.
Przedstawiciele branż zamkniętych liczą, że zgodnie z tymi zapowiedziami jest to czas, aby po ugaszeniu pożaru lasu zacząć pielęgnować róże, zamiast ich żałować.

Hotele otwarte od 8 maja, ogródki restauracyjne od 15 maja