Branża turystyczna powalczy z szarą strefą

Łukasz Adamowicz, Olga Krzemińska i Paweł Niewiadomski/fot. archiwum SOIT

Trzy organizacje branżowe – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether oraz Polska Izba Turystyki – połączyły siły w walce przeciwko szarej strefie w turystyce.

21 kwietnia podczas corocznej największej w Polsce konferencji branży spotkań Meetings Week Poland 2022 podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólne działania na rzecz powołania tzw. Obserwatorium Turystycznego (nazwa robocza).

Ta oddolna, samorządowa inicjatywa ma na celu m.in. działania edukacyjne skierowane do branży turystycznej, uświadamiające obowiązki płynące z ww. ustawy dla organizatorów imprez turystycznych, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących konieczności stosowania przepisów ustawy do poszczególnych rodzajów działalności, wsparcie administracji publicznej w procesach kontrolnych rynku turystycznego oraz prowadzenie platformy upowszechniającej dobre praktyki i wiedzę dot. obowiązków ustawowych w mediach.

Łukasz Adamowicz, Prezes RPSiW TUgether oraz wiceprezes SOIT, powiedział: „Przyznajemy, że w branży turystycznej brakuje ostracyzmu społecznego, piętnującego przypadku działania niezgodnie z ustawą. Negatywne wyniki kontroli organizatora pozostają do wiadomości urzędu i kontrolowanego przedsiębiorcy, choć przecież wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z powodu naruszeń jest publicznie dostępny. Podmioty niewpisane do ewidencji często w ogóle pozostają poza mechanizmami kontrolnymi. My jako branża mamy najlepsze rozeznanie, jakie działanie nosi znamiona działalności turystycznej objętej ustawą i chcemy w tym obszarze wspierać administrację w wykonywaniu zadań kontrolnych. Chcemy nagłaśniać takie przypadki, pokazywać samej branży, że nikt nie może bezkarnie działać na szkodę klientów i legalnie działających przedsiębiorców, że nie ma na to zgody.”

List podpisali prezesi organizacji: Olga Krzemińska-Zasadzka (SOIT), Łukasz Adamowicz (RPSiW TUgether) oraz Paweł Niewiadomski (PIT) na zakończenie eksperckiej dyskusji panelowej pt. „Jak walczyć z szarą strefą w turystyce biznesowej?”.

W dyskusji usłyszeliśmy cenne głosy dra Dominika Borka – dyrektora Departamentu Turystyki MSiT, Katarzyny Szepczyńskiej – dyrektor działu ubezpieczeń turystycznych i osobowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz reprezentantki Polskiej Izby Ubezpieczeń, Renaty Mentlewicz – dyrektor zarządzającej ds. funduszy i dyrektor Departamentu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Konrada Wielgórskiego – członka zarządu SOIT, a także sygnatariuszy listu.
Panel poprowadził Krzysztof Pobożniak, członek SOIT i Prezes Haxel Event & Incentive.

Najważniejszy wniosek z panelu brzmi: nie ma miejsca w polskiej turystyce na łamiącą przepisy ustawy działalność organizatora turystyki, narażającą bezpieczeństwo podróżnych, degradującą wizerunek branży turystycznej oraz zaburzającą konkurencyjność na rynku turystycznym. Czas na zdecydowane działania, do których podjęcia branża się dzisiaj zadeklarowała.