Branża lotnicze apeluje o spotkanie sejmowej podkomisji ds. transportu lotniczego

Lotnisko w Gdańsku/fot. archiwum lotniska w Gdańsku

W liście skierowanym do posła Pawła Olszewskiego, przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury i Dariusz Jońskiego, przewodniczącego podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego, przedstawiciele branży lotniczej apelują o zorganizowanie spotkania podkomisji na temat proponowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego drastycznych i niesprawiedliwych podwyżek opłat lotniskowych. Zdaniem sygnatariuszy listu, niebezpieczna polityka rządu zagraża rozwojowi rynku lotniczego w Polsce i powoduje jego powolny upadek.

Autorzy listu zaznaczają, że zapisy „Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024” opublikowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, są dla wszystkich interesariuszy biznesu lotniczego ogromnym zaskoczeniem i stoją w jawnej sprzeczności z deklaracjami wsparcia odbudowy rynku lotniczego w Polsce na skutek pandemii COVID-19 i wsparcia dla polskiej branży lotniczej w tym polskich lotnisk regionalnych. Niszczą również podstawowe zasady polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w regionach Wspólnoty.

Wdrożenie w życie przedmiotowych propozycji przyczyni się do drastycznej podwyżki cen biletów lotniczych a tym samym na spadek ruchu lotniczego i wpłynie na utratę konkurencyjności polskiego rynku lotniczego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, atakże pozbawi konkurencyjności operujących na polskim rynku przewoźników lotniczych oraz polskich Portów Lotniczych Regionalnych. To zaś spowoduje niewykorzystanie ich przepustowości, a także bezpośrednio będzie wpływać na zablokowanie odbudowy lotnictwa i ruchu pasażerskiego po pandemii COVID-19.

Według autorów listu proponowana podwyżka opłat nie tylko spowoduje ograniczenie oferowania linii lotniczych z polskich Portów Lotniczych Regionalnych, ale też zostanie przerzucona na pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych. Wynik decyzji ULC będzie więc dodatkowym „opodatkowaniem” pasażerów polskich portów regionalnych.

Proponowana podwyżka opłat nie tylko spowoduje ograniczenie oferowania linii lotniczych z polskich Portów Lotniczych Regionalnych, ale też najpewniej zostanie przerzucona na pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych.

Sygnatariusze listu:

1. Tomasz Kloskowski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Gdańsk
2. Anna Midera – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Łódź
3. Dariusz Kuś – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław
4. Tomasz Moraczewski – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz
5. Maciej Dziadosz – Prezes Zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów
6. Robert Carey – Prezes Wizz Air
7. Michał Kaczmarzyk – Prezes Zarządu Ryanair Sun S.A. (Ryanair Group)
8. Andrzej P. Kobielski – Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy Enter Air
9. Ton Jochems – Senior Manager Groundservices KLM Cityhopper
10. Grzegorz Polaniecki – Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Enter Air
11. Jan Szczepkowski – Prezes Zarządu SprintAir
12. Jarosław Chłopecki – Wiceprezes Zarządu SprintAir
13. Piotr Henicz – Wiceprezes Zarządu Biura Podróży ITAKA
14. Maciej Nykiel – Prezes Zarządu Biura Podróży Nekera Sp. z o.o.
15. Grzegorz Baszczyński – Prezes Zarządu Biura Podróży Rainbow Tours
16. Piotr Henicz – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Turystyki
17. Wojciech Piotr Skwirowski – Prezes Zarządu Fundacji Polskie Niebo
18. Tomasz Buraś – Prezes Zarządu DHL Express (Poland)
19. Jan Szczepkowski – Prezes Zarządu SprintAir Cargo
20. Jarosław Chłopecki – Wiceprezes Zarządu SprintAir Cargo
21. Andrzej P. Kobielski – Przewodniczący Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych w Polsce BARIP.

Oto pełna treść listu:

Szanowni Panowie Przewodniczący,

Zwracamy się z prośbą o pilne zorganizowanie spotkania Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego ponieważ zauważamy niebezpieczną politykę rządu nie dość, że zagrażającą rozwojowi rynku lotniczego w Polsce to jeszcze powodującą jego powolny upadek.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał zarządzającym portami lotniczymi w Polsce oraz do przewoźników lotniczych operujących w Polsce zrewidowany „Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020-2024”.

Zapisy tego dokumentu są dla wszystkich interesariuszy biznesu lotniczego ogromnym zaskoczeniem i stoją w jawnej sprzeczności z deklaracjami wsparcia odbudowy rynku lotniczego w Polsce na skutek pandemii COVID-19 i wsparcia dla polskiej branży lotniczej w tym polskich lotnisk regionalnych. Niszczą również podstawowe zasady polityki spójności Unii Europejskiej, której celem jest wyrównywanie warunków ekonomicznych i społecznych w regionach Wspólnoty.

Wdrożenie w życie przedmiotowych propozycji przyczyni się do drastycznej podwyżki cen biletów lotniczych a tym samym na spadek ruchu lotniczego i wpłynie na utratę konkurencyjności polskiego rynku lotniczego w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, atakże pozbawi konkurencyjności operujących na polskim rynku przewoźników lotniczych oraz polskich Portów Lotniczych Regionalnych. To zaś spowoduje niewykorzystanie ich przepustowości, a także bezpośrednio będzie wpływać na zablokowanie odbudowy lotnictwa i ruchu pasażerskiego po pandemii COVID-19.

Na czym polega problem, który podnosimy?

Otóż Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa (ang. Terminal Navigation Charges) czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku.

Oraz opłata trasowa (ang. Enroute Navigation Charges) pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego (uzależniona od pokonywanego dystansu w przestrzeni powietrznej).

W Polsce od kilku lat obowiązują dwie strefy pobierania opłat terminalowych:
1. a) pierwsza dla Głównego Portu Lotniczego – PL im. F. Chopina w Warszawie;
2. b) druga dla wszystkich pozostałych, trzynastu certyfikowanych Portów Lotniczych Regionalnych.

W przedłożonej propozycji w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. opłat:
1) terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej):
a) dla Portu Lotniczego im. F. Chopina z kwoty 343,08 zł w roku 2021 do kwoty 524,58 zł – wzrost o 181,50 zł (wzrost o 53 %);
b) dla Portów Lotniczych Regionalnych z kwoty 791,12 zł dla roku 2021 do kwoty 1.347,76 zł – wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70%);
2) trasowej – z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł – wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26%).

Już wcześniej (przed pandemią COVID-19) obowiązujące opłaty w Polsce zasadniczo dyskryminowały polskie Porty Lotnicze Regionalne, gdyż w 2019 roku średnia stawka opłaty terminalowej w Europie wynosiła 166 EUR, gdy dla Portu Lotniczego im. F. Chopina opłata wynosiła 90 EUR, a dla polskich lotnisk regionalnych 181 EUR.

Zwracamy również uwagę, że dominującym w Europie jest system JEDNEJ STREFY poboru opłaty terminalowej dla wszystkich lotnisk w danym kraju (83% państw), co zwiększa konkurencyjność krajowego rynku lotniczego w stosunku do innych (przede wszystkim ościennych – Niemcy, Czechy, kraje bałtyckie) systemów krajowych. Porównanie sprzed pandemii COVID-19 trzech (z 5) krajów, w których obowiązywała więcej niż jedna strefa poboru opłat terminalowych wskazuje, że:

1. a) we Włoszech różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła ok. 7 EUR;
2. b) we Francji różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła 40 EUR;
3. c) w Polsce różnica w opłacie między pierwszą a drugą strefą wynosiła 91 EUR

Zgodnie z nową propozycją różnica w opłacie między strefami wyniesie 823,18 zł czyli 185 EUR i będzie najwyższą w Europie!
Nie tylko pozbawi to polskie regionalne Porty Lotnicze możliwości odbudowy gigantycznych strat w okresie po pandemii, ale również zmniejszy w ogóle konkurencyjność naszego rynku lotniczego.

Proponowana podwyżka opłat nie tylko spowoduje ograniczenie oferowania linii lotniczych z polskich Portów Lotniczych Regionalnych, ale też najpewniej zostanie przerzucona na pasażerów poprzez podniesienie cen biletów lotniczych.

Podpisane poniżej linie lotnicze, porty lotnicze, touroperatorzy i inni interesariusze polskiego rynku lotniczego, reprezentując również miliony naszych pasażerów, nie zgadzamy się na przerzucanie na nas po raz kolejny kosztów pandemii COVID-19 i dyskryminowanie w szczególny sposób polskich portów regionalnych.

Dlatego jeszcze raz prosimy o pilne zorganizowanie spotkanie podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego.

Drastyczne podwyżki opłat lotniskowych. Branża lotnicza protestuje