Biura podróży – Tunezja i Cypr dużo droższe niż przed rokiem

AG

Najbardziej, w porównaniu z ubiegłym rokiem, podrożały w ubiegłym tygodniu wyjazdy do Tunezji oraz na Cypr i do północnej Grecji. Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje okres pierwszego pełnego tygodnia sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku..
W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 52 złote (poprzednio o 14, 4, 24 i 4 złote). W analogicznym okresie przed rokiem ceny wycieczek obniżyły się o 9 złotych. Tym razem największe wzrosty odnotowano w Tunezji kontynentalnej – o aż 200 złotych oraz na Cyprze i Chalkidiki – o 112 i 108 złotych, a jedyna zniżka średnich cen wycieczek miała miejsce w Portugalii – o 44 złote. Tak znaczny wzrost w Tunezji miał związek z bardzo istotna zwyżką cen wycieczek dokonaną na tym kierunku przez biuro TUI.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 pokazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 158 złotych (poprzednio były wyższe o 124, 117, 131 i 104 złote). Jest to sytuacja zdecydowanie odmienna niż miało to miejsce w odpowiednim okresie 2015, gdyż wówczas średnia cena rok do roku spadała o 44 złote.

Odwrotny trend zmian cen wycieczek może po części wynikać z silniejszego bieżącego popytu, a także ze znacznie lepszego postrzegania perspektyw koniunktury w zorganizowanej turystyce wyjazdowej. Natomiast w ubiegłym roku słabsze nastroje były w dużej mierze wynikiem wpływu eskalacji niebezpiecznych wydarzeń w Turcji i w Egipcie, a pewnym stopniu również w Europie Zachodniej.
Sytuację w zakresie zmian cen rok do roku w ostatnim tygodniu na poszczególnych kierunkach ilustruje załączona mapka.
Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec ubiegłego sezonu nadal ma miejsce na Wyspach Kanaryjskich, gdzie znalazły się one powyżej poziomu zeszłorocznego o 224 złote (poprzednio o 254, 213, 184 i 208 złotych). Nadal największy dodatni wpływ na te zwyżkę (podobnie było też w poprzednich zestawieniach) wywiera duży wzrost cen na Lanzarote (o 403 złote), który nieco się zmniejszył i może zmniejszać się również przyszłości, w tym również z powodu, że na tym kierunku pojawiła się pierwsza oferta tanich linii Wizzair. Z Wysp Kanaryjskich wyraźnie najsłabsze tendencje do wzrostu cen wykazuje obecnie Fuerteventura, gdzie wzrosły one rok do roku znacznie mniej od średniej, bo jedynie o 19 złotych.
Wśród ważnych dla polskich turystów kierunków wiceliderem zwyżek cen wobec poprzedniego sezonu, stała się ostatnio Bułgaria minimalnie wyprzedzając pod tym względem Grecję. Średnie ceny w tym czarnomorskim kraju wzrosły o 129 złotych (poprzednio o 84, 56, 100 i 93 złote). W tegorocznych wzrostach Bułgarii nieco pomaga dość niska zeszłoroczna baza odniesienia, gdyż w ubiegłym sezonie w first minute kierunek ten wystartował stosunkowo słabo ze spadkiem cen wyraźnie przewyższającym ówczesną ogólną średnią (spadek o 96 złotych wobec średniego spadku o 44 złote).
Kierunkiem, który w sezonie lato 2016 najczęściej wykazywał największe zwyżki cen rok do roku była Grecja, która drożeje również i w tym sezonie – o średnio 127 złotych (poprzednio o 85, 99, 142 i 116 złotych). Największe średnie wzrosty cen nadal wykazują Kreta i Rodos – o 228 i 206 złote, zwyżki poniżej średniej wyspy Kos i Korfu – o 98 i 99 złotych, a spadek wykazuje mocno drożejące zeszłej jesieni Chalkidiki – o 135 złotych.

Coraz większy wzrost średnich cen wobec zeszłego sezonu notuje Egipt – wzrosły one o 87 złotych (poprzednio były wyższe o 19 i 1 złoty, a wcześniej nawet niższe o 3 i 87 złotych). Obecnie najwyższe zwyżki średnich cen maja miejsce na Synaju – o średnio 257 złotych, a mniejsze wzrosty wobec ubiegłego sezonu występują w Marsa Alam i Hurghadzie – o średnio 76 i 13 złotych. Wzrostom cen sprzyja nieco zbyt mała podaż wycieczek, zwłaszcza wobec skali odradzającego się popytu i ostatnie wyższe poziomy kursu amerykańskiego dolara. W dłuższym terminie znaczny wpływ na kształtowanie się cen na kierunkach egipskich zacznie wywierać bardzo duża deprecjacja lokalnej egipskiej waluty.
Jako ostatnia do grona dużych kierunków o wyższych niż przed rokiem cenach wycieczek dołączyła Turcja, gdzie średnie ceny były wyższe o średnio 33 złote (poprzednio były niższe o 9, 27, 50 i 56 złotych). Ten wzrost nie wydaje się zbyt duży, tym bardziej, że należy pamiętać, że kierunek ten znacząco taniał przed rokiem (o 145 złotych), gdyż Turcji towarzyszył wówczas znaczący wzrost obaw klientów przed eskalacją niebezpiecznych zdarzeń.
Ceny na tym kierunku mogą w przyszłości kształtować się relatywnie korzystnie, gdyż możliwości potencjalnych zniżek cen wycieczek wspomagane być powinny przez stopniowo osłabiającą się miejscową walutę.

Z mniejszych kierunków nadal zdecydowanie największe wzrosty cen notuje Maroko – średnio o 363 złote, a również znacząco droższe są Cypr i Majorka – o 286 i 276 złotych. W mniejszym stopniu podniósł się średni poziom cen w Tunezji i w Portugalii – o 123 i 109 złotych.
W obecnym zestawieniu z powodu względnej kompletności ofert i dużej liczby hoteli (2630) porównania zmian cen u wiodących touroperatorów posiadają już dość reprezentatywny charakter. Średni poziom cen wycieczek rok do roku w najmniejszym stopniu wzrósł w biurze Grecos – o średnio 68 złotych oraz w biurach TUI i Itaka – o około 98 i 128 złotych. W granicach bliskich średniej (średnia to 158 złotych) wzrosły ceny w biurach Wezyr i Neckermann, natomiast w biurach Exim Tours i Rainbow, zwyżki były większe od przeciętnej.
W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 22 destynacjach oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera, pomimo grudniowych wzrostów swoich cen, niezmiennie zajmuje biuro Itaka, które ma aż 28 takich ofert i wyprzedza biura TUI i Rainbow (23 i 14 ofert).

Należy jeszcze raz zaznaczyć, że porównywalna pozycja Itaki jest pod tym względem korzystniejsza niż przed rokiem, gdyż to biuro, tradycyjnie atrakcyjne cenowo w okresie sprzedaży first minute, w ubiegłym sezonie o tej porze również było liderem, ale z liczbą 20 najlepszych ofert również przed biurami TUI i Rainbow (17 i 16 ofert). Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo dużą liczbę niedrogich propozycji oferują teraz biura Net Holiday i Ecco Holiday (7 i 6 takich ofert).

Warto również zauważyć, że obecnie nadal najwięcej najkorzystniejszych ofert w hotelach trzygwiazdkowych oferuje biuro TUI, podczas gdy w wyższych kategoriach (zwłaszcza 5*) zdecydowanie przeważa Itaka. Jest to sytuacja niejako odwrotna niż przed kryzysem 2008 roku, a ponadto świadczyć może o dużym zainteresowaniu TUI w wykorzystaniu rosnącego popytu w regionach Polski B – w czym pomóc może również częściowy powrót tego biura do sprzedaży w kanale agencyjnym.