Biura podróży – Kanary wciąż dużo droższe niż przed rokiem

AG

Średnia cena imprezy na Wyspach Kanaryjskich była w ubiegłym tygodniu wyższa o 288 złotych od ceny w analogicznym tygodniu roku 2016.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się m.in. gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 7-13 sierpnia 2017 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 7 i 13 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 6 złotych. W analogicznym okresie przed rokiem ceny wycieczek wzrosły o 14 złotych. Tym razem największe wzrosty odnotowano na Teneryfie – o 123 złote oraz na Chalkidiki i Malcie – o 78 i 49 złotych, a zdecydowanie największe zniżki średnich cen wycieczek wystąpiły na Synaju – o 284 złotych oraz w Portugalii i w Marsa Alam – o 57 i 56 złotych.
Badanie średniej ceny imprez wobec cen sprzed roku dla wylotów z okresu pierwszego pełnego tygodnia sierpnia 2017 wskazuje, że obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 154 złote. Jest to sytuacja zdecydowanie odmienna niż miało to miejsce w odpowiednim okresie 2015, gdyż wówczas średnia cena rok do roku spadała o 62 złote.

Odwrotny trend zmian cen wycieczek może być po części skutkiem generalnie silniejszego bieżącego popytu, ale również lepszego postrzegania perspektyw koniunktury w zorganizowanej turystyce wyjazdowej przez część organizatorów. Słabsze nastroje w roku ubiegłym były natomiast w znacznej mierze wynikiem wpływu eskalacji niebezpiecznych wydarzeń w Turcji i w Egipcie, a pewnym stopniu również w Europie Zachodniej.
Spośród dużych kierunków najwyższy średni wzrost cen wobec zeszłego sezonu w dalszym ciągu występuje na Wyspach Kanaryjskich, gdzie znalazły się one powyżej poziomu zeszłorocznego o 288 złotych. Tym razem jednak największy dodatni wpływ na tę zwyżkę wywarł bardzo duży wzrost cen na Teneryfie (o aż 554 złote) podczas gdy zmniejszyła się wielotygodniowa dodatnia różnica średnich cen na Lanzarote, która zmniejszyła się do 365 złotych (poprzednio 401 złotych). Z Wysp Kanaryjskich najsłabsze tendencje do wzrostu cen nadal wykazują Gran Canaria i Fuerteventura, gdzie wzrosły one rok do roku znacznie mniej od średnie dla Wysp Kanaryjskich, a mianowicie jedynie o 65 i 75 złotych.

Wśród ważnych dla polskich turystów kierunków na pozycję wicelidera wzrostów cen wobec poprzedniego sezonu zajmuje Grecja wyprzedzając pod tym względem Bułgarię. Średnie ceny wzrosły tam o średnio 153 złotych. Największe średnie zwyżki cen nadal wykazują Kreta, Kos i Rodos – o 253, 215 i 213 złote, wzrosty bliskie średniej są na wyspach Zakintos i Korfu – o 176 i 126 złotych, a spadek notuje mocno drożejące zeszłej jesieni Chalkidiki – o 279 złotych.
W Bułgarii ceny kształtowały się na poziomie o 113 złote wyższym niż w sezonie lato 2016. W tegorocznych wzrostach Bułgarii definitywnie przestała pomagać niska baza odniesienia, gdyż w ubiegłym sezonie w first minute kierunek ten notował spadek o 57 złotych wobec średniego spadku o 62 złote.

Kolejna na liście zwyżek jest Turcja, która jako ostatnia z dużych kierunków osiągnęła wyższy poziom cen wycieczek rok do roku, a średnie ich ceny były wyższe o średnio 25 złotych. Ten wzrost nie wydaje się zbyt duży, gdyż należy pamiętać, że kierunek ten znacząco taniał przed rokiem (o 204 złotych), ale przyczyną były wówczas rosnące obawy klientów przed niebezpiecznymi zdarzeniami o charakterze terrorystycznym.
Ceny na tym kierunku mogą w przyszłości kształtować się relatywnie korzystniej wobec pozostałych (oprócz Egiptu), gdyż możliwości potencjalnych zniżek cen wycieczek mogą być wspomagane przez stopniowo osłabiającą się miejscową walutę.

Nadal wzrost średnich cen wobec zeszłego sezonu notuje też Egipt – wzrosły one o 15 złotych. Najwyższa zwyżka cen ma miejsce w Hurghadzie – o średnio 45 złotych, mniejsza wystąpiła w Marsa Alam – o średnio 13 złotych, a spadły ceny na Synaju – o średnio 39 złotych. Zwyżkom cen sprzyja nieco zbyt mała podaż wycieczek oraz pomimo spadku w okresie ostatnich kilkunastu dni o około 10 groszy, nadal wysoki kurs amerykańskiego dolara. W dłuższym terminie znaczny wpływ na kształtowanie się cen na kierunkach egipskich powinna zacząć wywierać bardzo głęboka deprecjacja lokalnej egipskiej waluty.
Z mniejszych kierunków nadal zdecydowanie największe wzrosty cen notuje Maroko – średnio o 405 złotych, znacząco droższa jest również Majorka – o 244 złotych, w granicach średniej wzrosły ceny na Cyprze i Malcie – o 188 i 174 złotych, w niewielkim stopniu zmienił się średni poziom cen w Tunezji i w Portugalii – w tej pierwszej ceny wzrosły o 37 złotych, a w drugiej spadły o 8 złotych.
Interesujące może też być porównanie obecnych cen na sezon letni 2017 z okresem sprzed dwóch lat czyli cen z początku stycznia 2014 roku na sezon letni 2015. Jesień przed dwoma laty była okresem, w którym obawy przed terroryzmem grały jeszcze niewielką rolę, a więc stanowi bardziej neutralną bazę odniesienia dla ukazania wpływu obecnych obaw na poziomy cen na poszczególnych kierunkach i oddzielenia ich od wpływu czynników makroekonomicznych i biznesowych.

Czynnikiem, który w dużym stopniu ukształtował relacje zmian cen pomiędzy poszczególnymi kierunkami są obawy turystów przed ryzykiem wystąpienia na nich niebezpiecznych zdarzeń. Nadal znacząco niższe są ceny w Turcji i Tunezji, w których przeważają rozliczenia w walucie europejskiej. Niewiele zmieniły się natomiast średnie ceny w Egipcie i to pomimo znacznego wzrostu kursu dolara, gdyż wpływ ten był neutralizowany właśnie przez obawy przed wydarzeniami o charakterze terrorystycznym.
Zwyżki średnich cen były udziałem kierunków uważanych za względnie bezpieczne, ale za to na niektórych z nich (Portugalia) dość wyraźnie widoczny jest na nich wpływ rosnącej presji cenowej konkurencyjnego segmentu wycieczek organizowanych samodzielnie w oparciu o rejsy tanimi liniami.

W obecnym zestawieniu z powodu kompletności ofert i dużej liczby hoteli (2845) porównania zmian cen u wiodących touroperatorów posiadają już reprezentatywny charakter. Średni poziom cen wycieczek rok do roku w najmniejszym stopniu wzrósł w biurze Exim Tours – o średnio 92 złote, wzrosty poniżej średniej notowano w biurach Wezyr i Grecos – o około 100 i 132 złote, w granicach średniej (średnia to 154 złote) w biurach Itaka i Rainbow, natomiast w TUI oraz biurze Neckermann, zwyżki były większe od przeciętnej.

W tym, co dla turystów ma największe znaczenie, czyli w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu w 24 destynacjach (dołączyły Malta i Albania) oraz w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera niezmiennie zajmuje biuro Itaka, które ma aż 24 takie oferty i wyprzedza biura TUI i Rainbow (20 i 18 ofert). Wysoka liczba tak atrakcyjnych ofert sprzyja bardzo dobrym wynikom bieżącej sprzedaży Itaki oraz stanowi ważny czynnik ogólnych dużych wzrostów w branży turystyki wyjazdowej jako całości.
W ubiegłym sezonie o tej porze Itaka była również liderem, ale z liczbą 22 najlepszych ofert przed biurami Wezyr i Rainbow (20 i 18 ofert). Spośród mniejszych organizatorów stosunkowo dużą liczbę niedrogich propozycji oferują teraz biura Net Holiday i Ecco Holiday (8 i 6 takich ofert).