Biura podróży – huśtawka cenowa w końcówce sezonu

AG

W biurach podróży największe zwyżki cen imprez sprzedawanych na pierwszy tydzień października zanotowano na Korfu – o średnio 309 złotych oraz na Zakintos i Fuerteventurze – o 416 i 246 złotych. Największe zniżki średnich cen wystąpiły na Chalkidiki – o 265 złotych oraz w Albanii i na Cyprze – o 150 i 112 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełen tydzień października czyli 1 – 7.10. 2018 roku.
Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 1 – 7 września. Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Turcja odnotowała wzrost udziału w rynku o aż 0,48 proc. Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Od połowy czerwca tempo jego sprzedaży nieco się poprawiło, ale po kilku tygodniach sprzedaż Turcji stała się ponownie osłabła, co mogło być pierwszą i niezupełnie uzasadnioną reakcją na medialne doniesienia o dużych ekonomicznych kłopotach tego kraju. Nieco wcześniej w Niemczech, a w minionych dwóch tygodniach również w Polsce, kierunek wykazał dużą poprawę sprzedaży, w wyniku zmniejszenia się przecen na kierunkach konkurencyjnych, a ostatnio również w wyniku stopniowego uświadamiania sobie korzyści (lub informowania o tym przez agentów) wynikających na miejscu z bardzo słabej miejscowej waluty. Turcja nadal bardzo mocno zyskiwała w sierpniowych last minute i zaczęła też umacniać swoją pozycję we wrześniu i w październiku.

Tunezja – wzrost udziału w rynku o 0,02 proc. Kierunek ten regularnie zyskiwał na znaczeniu od czwartego tygodnia stycznia do końca marca, co mogło wynikać z relatywnie bardzo niskich cen oraz odłożonego popytu z trzech poprzednich sezonów. W dwunastu kolejnych tygodniach notowano już dość systematyczne spadki udziałów rynkowych, co mogło mieć związek z rosnącymi cenami wyjazdów do tego kraju. Przewaga zniżek cen kilku ostatnich tygodniach przyczyniła się poprawy popytu, ale efekt poprawy udziałów Tunezji w rynku jest ograniczony. W ostatnim tygodniu Tunezja nieco zyskiwała we wrześniu, przy stabilizacji w pozostałych miesiącach.

Grecja odnotowała wzrost udziału o 0,01 proc. oraz powrót do nieznacznego wzrostu po zeszłotygodniowym pierwszym spadku udziałów rynkowych po serii osiemnastu wcześniejszych wzrostów, które nastąpiły po jeszcze wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym do połowy kwietnia. Sprzedaż Grecji nadal jest wspierana przez relatywnie niskie ceny, które w kolejnych tygodniach zaczynają jednak nieco tracić na relatywnej atrakcyjności. W ostatnim tygodniu rynkowe udziały sprzedaży Grecji wyraźnie spadały we sierpniu i październiku, a silnie rosły we wrześniu.

Bułgaria – spadek udziału w rynku o 0,01 proc. To pierwszy spadek po 11 tygodniach wzrostu udziałów, które nastąpiły po jeszcze wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W minionym tygodniu, pomimo wyraźnie zdecydowanie lepszej sprzedaży Turcji, Bułgaria tylko nieznacznie traciła rynkowe udziały, co świadczy o tonującym wpływie na typowe już o tej porze spadki udziałów w rynku tegorocznego wydłużenia sezonu na tym kierunku.

Egipt odnotował spadek udziału w rynku o 0,02 proc. To czternasty tydzień spadku udziału w rynku Egiptu, choć tym razem ponownie nieznaczny. Egipt do trzeciej dekady kwietnia zdecydowanie zyskiwał na znaczeniu, a późniejszy słabszy okres miał zapewne związek z utratą przewagi w bieżącej atrakcyjności cenowej wobec kierunków konkurencyjnych. Nieco lepsze ostatnio relatywne ceny Egiptu stały się zapewne ważną przyczyną poprawy sprzedaży (dużego zmniejszenia spadków). W minionym tygodniu Egipt – odwrotnie niż Grecja – notował silne wzrosty udziałów w sierpniu i październiku, a nieco tracił we wrześniu.

Albania – spadek udziału o 0,13 proc. Bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca zdecydowanie poprawiły sprzedaż, która utrzymywała się do poprzedniego tygodnia. W tygodniu ostatnim Albania traciła już udziały (i powinna nadal tracić) z powodu bardzo dużego stopnia wyprzedania.

Hiszpania odnotowała spadek udziału w rynku o 0,14 proc. Od kilku tygodni Hiszpania traciła udziały rynkowe, ale w wyraźnie malejącej skali w porównaniu z okresem wcześniejszym, a przed dwoma tygodniami wyszła już na „zero”. Kierunek wrócił jednak do spadków w obliczu nagłego przyspieszenia dotychczasowej nadspodziewanie słabej sprzedaży Turcji. Hiszpania w minionym tygodniu traciła udziały w sierpniu i wrześniu, a zyskiwała w październiku.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

W ostatnim tygodniu średnia cena wycieczek w pierwszym pełnym tygodniu października odnotowała wzrost o 12 złotych (poprzednio dla wyjazdów październikowych wzrosła o 14 złotych). Największe zwyżki zanotowano na Korfu – o średnio 309 złotych oraz na Zakintos i Fuerteventurze – o 416 i 246 złotych. Największe zniżki średnich cen wystąpiły na Chalkidiki – o 265 złotych oraz w Albanii i na Cyprze – o 150 i 112 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek wzrosły o odpowiednio 21 i 7 złotych.

Miniony tydzień przyniósł na wiodących kierunkach dość istotnie wyższe od przeciętnego (czyli od 12 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na kierunkach greckich i w Bułgarii – o średnio 48 i 41 złotych, zaś w mniejszym stopniu zwyżkowały ceny na Wyspach Kanaryjskich – średnio o 23 złote. Obniżki wykazały natomiast średnie ceny wyjazdów do Turcji i Egiptu – o 36 i 2 złote, a także kierunków wyraźnie nabierających znaczenia w tym sezonie, czyli Tunezji i Albanii – o średnio 24 i 150 złotych.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 124 złote, (wcześniej była niższa dla wyjazdów październikowych o 52 i 64 złote). Przed rokiem, czyli w ostatnim tygodniu sierpnia 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 39 złotych.

Dla wyjazdów w pierwszym tygodniu października liderem wzrostów cen rok do roku okazała się Turcja, gdzie wzrosły one o średnio 119 złotych. Tak duży wzrost po części wynikał jednak z faktu, że w rocznych porównaniach brała udział jedynie ciesząca się w tym sezonie dużym powodzeniem Turecka Riwiera, gdyż przed rokiem tureckie kierunki egejskie nie były reprezentowane w adekwatnym stopniu. Okupujący od połowy czerwca pozycję lidera wzrostu cen rok do roku dla wyjazdów sierpniowych i wrześniowych Egipt, spadł tym razem na druga pozycję ze wzrostem średnich cen o 52 złote.
W adekwatnej sytuacji dla pierwszego tygodnia sierpnia Egipt był droższy o średnio 23 złote, a Turcja tańsza o 106 złotych lecz sama Riwiera wykazywała roczny wzrost cen o 45 złotych. Jak widać październikowa skala wzrostów cen wycieczek z takim samym wyprzedzeniem wobec terminu wyjazdu była w obu przypadkach nawet nieco większa niż dla wyjazdów sierpniowych. Tradycyjnie (dla tego sezonu) taniały w skali roku kierunki greckie – o średnio 142 złote (w adekwatnej sytuacji w sierpniu o 179 złotych) i kierunki Kanaryjskie – o 180 złotych (o 312 złotych).
Na mniej masowych kierunkach wzrost średnich cen rok do roku odnotowano jedynie w Maroku – o 30 złotych, natomiast umiarkowane przeceny zanotowano w Tunezji i Portugalii – o średnio 81 i 104 złote, zaś znacznie większe od średniej (średnia to 124 złote) zanotowano na Majorce, Malcie i Cyprze – o 247, 317 i 476 złotych.

W zestawieniu z ostatniego tygodnia wśród dużych i średnich organizatorów największy spadek przeciętnych cen wobec ubiegłego sezonu wykazała oferta biura Ecco Holiday, która była tańsza przeciętnie o około 420 złotych. Znacznie korzystniejsze ceny niż przed rokiem proponowały klientom również biura Grecos Holiday i 7islands, które były mniej kosztowne o około 260 i 190 złotych. Wyraźnie tańsze w skali rocznej były w ostatnim tygodniu też oferty biur Exim Tours, Rainbow oraz Itaka- o około 175, 165 i 125 złotych, zaś w mniejszym stopniu staniały oferty biur Net Holiday, Prima Holiday i Best Reisen – o odpowiednio 50, 50 i 25 złotych. Pozostali organizatorzy byli drożsi niż przed rokiem w granicach od 20 do 230 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to na pozycji lidera tym razem zameldowało się tym biuro Rainbow – z liczbą 27 takich ofert, wyprzedzając nieco biuro TUI Poland (24 oferty), a wyraźniej biura Exim Tours oraz Itaka (17 i 13 takich ofert).

Najwięcej korzystnych propozycji z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miało biuro Rainbow przed biurami TUI Poland i Exim Tours, zaś w ofercie premium (5*) tym razem wyraźnie przodował jeszcze niedawny lider ofert w niższych kategoriach cenowych, czyli TUI Poland przed biurem Rainbow.
W poprzednich tygodniach (dla wyjazdów październikowych) wyraźnym liderem było biuro TUI Poland, ale w końcowym okresie sprzedaży atrakcyjność jego ofert zwykle wyraźnie słabnie, co zresztą jest zauważane na rynku agencyjnym.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr ( 7 ofert) oraz Rainbow (5 ofert), na kierunkach greckich Grecos Holiday (9 ofert), a także Itaka i 7islands (6 i 5 ofert), na kierunkach kanaryjskich Rainbow (8 ofert) oraz TUI Poland i Itaka (6 i 4 oferty), a na tureckich Rainbow, TUI Poland, Coral Travel Wezyr oraz Exim Tours (wszystkie te biura po 3 oferty). W powracającej na rynek turystyczny Tunezji najwięcej takich ofert miały biura Sun & Fun i Rainbow (5 i 3 oferty), natomiast w Bułgarii biuro TUI Pola