Biura podróży – ceny idą lekko w górę

AG

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 13 złotych. Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Teneryfie – o średnio 298 złotych oraz w Portugalii i na wyspie Kos– o 195 i 89 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 6-12 sierpnia 2018 roku.

Analiza oparta na wynikach sieci Wakacje.pl pokazuje, że w minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny po raz kolejny nieznacznie wzrosły.
Jeśli chodzi o poszczególne kierunki i ich udział w rynku, to sytuacja wygląda następująco:

Bułgaria odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,35 proc. To czwarty tydzień wzrostu udziałów rynkowych po wcześniejszych 9 tygodniach spadków. W kierunku lepszych pespektyw dla Bułgarii w dużym stopniu działa jednoczesny wyraźnie słabszy okres dla sprzedaży konkurencyjnych wobec niej kierunków jakimi są Turcja i Egipt (o czym poniżej). Bułgaria mocno zyskiwała w lipcowych last minute, a nieznacznie traciła w lipcu i sierpniu.

Grecja – wzrost udziału o 0,23 proc. To już dwunasty z rzędu znaczący wzrost udziałów rynkowych tego kierunku po wcześniejszym 13-tygodniowym trendzie spadkowym trwającym od połowy stycznia do połowy kwietnia. Okres po majówce z reguły jest bardzo korzystny dla sprzedaży Grecji, ale w tym sezonie Grecja wyraźniej zyskuje w nim udziały niż w sezonach poprzednich. Jedną z przyczyn mogą być relatywnie coraz korzystniejsze dla turystów ceny wycieczek do tego kraju na tle większości istotnych dla niej kierunków konkurencyjnych. W ostatnim tygodniu sprzedaż Grecji zdecydowanie najwięcej zyskiwała w lipcu, w niedużym stopniu we wrześniu, a nieco traciła w sierpniu prawdopodobnie w oczekiwaniu na większe niż dotychczas spadki cen wycieczek.

Albania odnotowała wzrost udziału w rynku o 0,09 proc. Bardzo duże obniżki cen wycieczek do Albanii, rozpoczęte w drugim tygodniu czerwca (w sumie o blisko 250 złotych dla terminów sierpniowych) zgodnie z przewidywaniami zdecydowanie przyspieszyły sprzedaż tego kierunku. Przyspieszenie to jest tym bardziej imponujące, że liczone jest od stosunkowo niedużej bazy, gdyż jest to kierunek ciągle jeszcze średniej wielkości. Z przeliczeń wynika, że w przed dwoma tygodniami liczba rezerwacji do Albanii wzrosła aż o około 150 procent. W minionym i poprzednim tygodniu tempo sprzedaży nieco spadło, ale i tak było ono blisko dwukrotnie szybsze od w miarę stabilnego poziomu z tygodni poprzednich. Przykład ten przy okazji pokazuje, jak duża jest w turystyce wyjazdowej tzw. elastyczność cenowa popytu, czyli jak wysoce wrażliwy jest popyt na wycieczki na zmiany ich cen. W minionym tygodniu Albania sporo zyskiwała w lipcu, mniej we wrześniu, a traciła w sierpniu.

Turcja – spadek udziału o 0,27 proc. Kierunek ten od końca marca wykazuje bardzo znaczne wahania tempa sprzedaży. Jednym z warunków bardziej systematycznego odzyskiwania udziałów w rynku były atrakcyjniejsze poziomy cen wycieczek do tego kraju. Od niedawna stało się to faktem, co może poprawić tempo sprzedaży tego kierunku, choć na razie nie sprzyjają temu bardzo duże zniżki cen w pobliskiej Grecji, ale za to nieco pomagają relatywnie drożejące ceny kierunków egipskich. W najbliższym czasie sprzedaż na kierunkach tureckich może otrzymać wsparcie od wyjaśnionej już sytuacji w zakresie rezultatów wyborów z 24 czerwca wyborów, które budziły pewne obawy odnośnie możliwości wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i były przyczyną ostrzeżeń z MSZ-ów kilku europejskich państw. Przyczyniły się one do wyraźnego zahamowania bardzo dobrej wcześniej sprzedaży wycieczek do Turcji (np. w Niemczech). W ostatnim tygodniu kierunek dość wyraźnie tracił w lipcu, a zyskiwał w sierpniu, a sytuacja we wrześniu pozostała bez większych zmian.

Egipt odnotował spadek udziału w rynku o 0,33 proc. To siódmy kolejny tydzień relatywnie słabej sprzedaży wycieczek do tego kraju, który we wcześniejszej fazie sprzedaży – od pierwszego tygodnia stycznia do przedostatniego w kwietniu – znacznie zyskiwał na znaczeniu. Obecna sytuacja może mieć związek z dość systematycznie postępującą utratą przewagi w zakresie atrakcyjności cenowej nad kierunkami konkurencyjnymi, w tym zwłaszcza z perspektywy porównań z analogiczną sytuacją w sezonie ubiegłym. W takich zestawieniach kierunek ten jawi się teraz jako wyraźny lider wzrostu cen. W minionym tygodniu Egipt zaczął odzyskiwać pole w lipcowych last minute, ale tracił w pozostałych miesiącach lata.

Na innych kierunkach, nie odnotowano większych zmian, a skala ich zysków lub strat udziałów rynkowych wyrażała się dla nich w minionym tygodniu w setnych częściach procenta.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 6 i 12 sierpnia, średnie ceny wzrosły o 13 złotych. Największe zwyżki cen w ostatnim tygodniu zanotowano na Teneryfie – o średnio 298 złotych oraz w Portugalii i na wyspie Kos– o 195 i 89 złotych. Co ciekawe na wszystkich tych trzech kierunkach przed tygodniem ceny najmocniej spadały. Największe zniżki średnich cen miały miejsce na Malcie – o średnio 218 złotych oraz na Korfu i Chalkidiki – o 149 i 125 złotych. W tym samym czasie przed rokiem oraz przed dwoma laty średnie ceny wycieczek odpowiednio wzrosły o 49 i spadły o 1 złoty.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższe od przeciętnej (czyli od 13 złotych) wzrosty średnich cen wycieczek na Wyspy Kanaryjskie (o 112 złotych), nieco wyższe od przeciętnej do Egiptu i Turcji (wzrosty o 29 i 28 złotych), a umiarkowane spadki cen wyjazdów do Grecji i Bułgarii (o 17 i 23 złote). Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od 11 grudnia ubiegłego roku średnie ceny wycieczek do Egiptu stały się wyższe niż dla wyjazdów do Bułgarii. Relatywnie wysokie ceny Egiptu wobec Grecji i Bułgarii są jedną z dwóch głównych przyczyn nieco słabszej passy sprzedażowej tego kierunku.
Ceny w Tunezji po ośmiu zwyżkach z rzędu (łącznie o prawie 300 złotych) i późniejszych ośmiotygodniowych wahaniach, tym razem spadły o 41 złotych. Taki dość istotny spadek relatywnie wysokich cen na tym kierunku powinien wzmocnić popyt na wycieczki do tego kraju, zwłaszcza że ceny na kierunkach konkurencyjnych, czyli w Egipcie, Turcji i Albanii poszły zauważalnie w górę.

Średnia cena wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu była niższa o 164 złote. Przed rokiem, czyli w pierwszym tygodniu lipca 2017, średnia cena w porównaniu rok do roku była wyższa o 272 złote.
Po raz kolejny (dziesiąty) w tym sezonie czynniki o charakterze kosztotwórczym działały w kierunku wzrostu cen wycieczek. Cena paliwa lotniczego w minionym tygodniu była zdecydowanie wyższa niż przed rokiem (2,84 wobec 2,18 zł/litr, czyli o 30,3 procent), a jej wpływ dodatkowo wzmacniał tańszy złoty, który osłabł w skali 12 miesięcy dla rozliczeń turystycznych o około 2,1 procent. W rezultacie czynniki zmian cen paliwa i kursów złotego działały w kierunku zwiększania średniego poziomu kosztów wycieczek o łącznie około 130/140 złotych (poprzednio wpływ ten wyniósł 135/145, 110/120, 125/135, 120/130, 135/145, 120/130, 115/125, 50/60 i 45/55 złotych, wcześniej był neutralny, a jeszcze wcześniej czynniki te działały w kierunku obniżenia cen o około 25/35, 60/70, 35/45, 30/40, 50/60, 85/95 złotych).

W obecnym zestawieniu wśród dużych i średnich organizatorów kolejny raz największą zniżkę średnich cen wobec ubiegłego sezonu wykazuje oferta biura TUI Poland, która jest tańsza o średnio około 550 złotych. Po ostatnich dużych redukcjach znacznie niższe są też średnie ceny w ofertach biur Net Holiday, Itaka i Grecos Holiday – o średnio około 275, 225 i 180 złotych, a tańsze niż przed rokiem pozostają też oferty w biurach Rainbow i Prima Holiday – o około 170 i 85 złotych. Oferty pozostałych biur są droższe niż przed rokiem w granicach od 17 do 210 złotych.
W perspektywie tego i poprzedniego sezonów liczonych łącznie średnie ceny spadły jedynie w biurach TUI Poland oraz Itaka – o średnio 95 i 85 złotych. W pozostałych biurach tak liczone ceny wzrosły średnio w granicach od 100 do 560 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to w minionym tygodniu na pozycję samodzielnego lidera powróciła Itaka (32 takie oferty, wyprzedzając biura TUI Poland (26 ofert) i Rainbow (22 oferty). Najwięcej ofert z niższych i średnich półek cenowych (3* i 4*) miały biura Itaka i TUI Poland wyprzedzając biura Rainbow i Net Holiday, a w ofercie premium (5*) wyraźnie przodowała Itaka przed biurami TUI Poland i Rainbow.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponują obecnie Coral Travel Wezyr i TUI Poland – po 4 oferty, na kierunkach greckich Net Holiday oraz Itaka (10 i 8 ofert) przed biurami Rainbow i Grecos Holiday (po 5 i 4 oferty), na kierunkach kanaryjskich Rainbow (7 ofert) oraz TUI Poland i Itaka (po 4 oferty), a na tureckich biuro Coral Travel Wezyr (4 oferty). W Bułgarii najwięcej atrakcyjnych ofert (3* i 4*) ma biuro Itaka, a w powracającej na rynek turystyczny Tunezji Rainbow (4 oferty) oraz Itaka i TUI Poland – po 3 oferty.