Biura podróży – ceny Egiptu i Turcji idą w górę

AG

Pod względem średnich cen wycieczek najmocniej w sezon weszły tańsze kierunki masowe, czyli Egipt i Turcja, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 218 i 212 złotych. Z kolei liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 130 złotych.

Analiza cen imprez turystycznych opracowana przez Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA, zajmujący się gromadzeniem danych z rynku zorganizowanej turystyki wyjazdowej obejmuje pierwszy pełny tydzień sierpnia, czyli 5-11 sierpnia 2018 roku.

W minionym tygodniu, dla wycieczek z wylotami pomiędzy 5 i 11 sierpnia średnie ceny wzrosły o 18 złotych. Największe zwyżki cen w minionym tygodniu odnotowano na kierunkach egipskich, czyli w Hurghadzie, Marsa Alam i na Synaju – o odpowiednio 137, 132 i 96 złotych, zaś największe zniżki średnich cen wycieczek miały miejsce na Malcie – o 44 złote oraz na Cyprze i tunezyjskiej Dżerbie – o średnio 34 i 24 złote. W analogicznym okresie przed rokiem i przed dwoma laty średnie ceny ogółu wycieczek wzrastały odpowiednio o 4 i 14 złotych.

Miniony tydzień przyniósł zdecydowanie wyższy od przeciętnej (czyli od 18 złotych) wzrost cen wycieczek na kierunkach egipskich, który wyniósł średnio 122 złote, podczas gdy przed tygodniem notowano tam wzrost o 10 złotych, a przed dwoma o 66 złotych. W tym roku ceny Egiptu wyraźnie przewyższają ceny Bułgarii, podczas gdy przed rokiem o tej porze było odwrotnie. Jedną z przyczyn wyraźnie drożejącego Egiptu są systematycznie rosnące ceny wewnętrzne w tym kraju, a mniej kosztownej Bułgarii wpływ bardzo nisko wycenianej oferty w biurze TUI Poland, która wywiera pośredni wpływ na ceny oferowane przez innych organizatorów.

Niewiele powyżej ogólnej przeciętnej wzrosły średnie ceny wycieczek na wyspach Kanaryjskich (o 33 złote), a kosmetyczne wzrosty miały miejsce w Grecji i Turcji – o 2 i 3 złote. Jedynym wiodącym kierunkiem na którym odnotowano spadek cen (o 11 złotych) jest Bułgaria, o której była już mowa wyżej.

Obecna średnia cena jest wyższa wobec średniej ceny dla poprzedniego sezonu o 47 złotych. Jest to na progu sprzedaży sezonu sytuacja nieco inna niż miało to miejsce w końcu października 2017, gdyż wówczas średnia cena w porównaniu rok do roku była nieznacznie niższa, czyli o 9 złotych.
Spośród dużych kierunków kolejny raz potwierdza się, że pod względem średnich cen wycieczek najmocniej w sezon weszły tańsze kierunki masowe, czyli Egipt i Turcja, na których średnie ceny rok do roku wzrosły o 218 i 212 złotych. Jest to nadal sytuacja całkowicie odwrotna niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdyż oba te kierunki notowały wówczas największe spadki cen w ujęciu rocznym, które wynosiły średnio 220 i 197 złotych.
W zupełnie podobnym jak przed rokiem stopniu i jednocześnie zbliżonym do przeciętnej (czyli do 47 złotych) podniosły się ceny wycieczek do Grecji i Bułgarii ze wzrostami cen o 49 i 38 złotych. Na progu poprzedniego sezonu zmiany cen w tych krajach również wzrastały w ujęciu rocznym o odpowiednio 53 i 38 złotych.

Tegorocznym liderem spadków konsekwentnie pozostają Wyspy Kanaryjskie, gdzie ceny rok do roku obniżyły się o średnio 130 złotych (przed tygodniem i dwoma również były niższe – o 76 i 86 złotych). Podobnie jak w przypadku Egiptu i Bułgarii jest to sytuacja odwrotna do tej sprzed roku, gdyż średnie ceny na tym kierunku wzrosły wówczas w ujęciu rocznym o 57 złotych, czyli najbardziej spośród wiodących kierunków w polskiej zorganizowanej turystyce wyjazdowej.

Z mniej masowych kierunków wyraźnie największy wzrost średnich cen w ujęciu rocznym odnotowano na Malcie i w Portugalii – o 163 i 113 złotych, a mniejsze zwyżki miały miejsce w Tunezji, Albanii i na Cyprze – o odpowiednio 80, 33 i 16 złotych. Na pozostałych kierunkach, czyli w Maroku i na Majorce ceny były niższe o 78 i 117 złotych.

W obecnym zestawieniu zdecydowanie największą zniżkę średnich cen w porównaniu z ubiegłym sezonem wśród dużych i średnich organizatorów wykazuje oferta biura TUI Poland, która tańsza rok do roku o około 170 złotych, czyli w mniejszym stopniu niż w poprzednim zestawieniu (255 złotych) i podobnym jak w jeszcze wcześniejszych dwóch zestawieniach, gdy różnica ta wynosiła około 185 złotych. Zdecydowanie mniejszą zniżkę cen w ujęciu rocznym wykazują oferty biur Coral Travel Wezyr i Exim Tours, które są mniej kosztowne o około 35 i 10 złotych niż przed rokiem. Pozostali organizatorzy proponują wyższe średnie ceny niż w tym samym okresie w poprzednim sezonie w granicach od 20 do 237 złotych.

W tym, co dla turystów ma większe znaczenie, a zatem w liczbie najatrakcyjniejszych poziomów bieżących cen wycieczek, czyli na pierwszym lub drugim miejscu na 24 kierunkach i w trzech kategoriach hoteli, to pozycję lidera utrzymuje biuro TUI Poland z wysoką liczbą 44 ofert (przed rokiem 38, a przed dwoma 26 takich ofert) przed biurami Itaka z liczbą 32 ofert (przed rokiem 30, a przed dwoma laty 37 takich ofert) oraz Coral Travel Wezyr i Exim Tours – 16 i 14 takich ofert. Z ostatnich zestawień można wysnuć wniosek o stabilnej, w takim ujęciu, pozycji biura Itaka oraz o dość znaczących zmianach w ofercie TUI Poland, co może być sygnałem stosunkowo szybkich korekt cen w tym biurze w odpowiedzi na wahania rynkowego popytu na turystyczne imprezy i przesuwaniu tym samym obszaru najniższych cen pomiędzy kierunkami.

Najwięcej atrakcyjnych cenowo ofert na kierunkach egipskich proponowało biuro Coral Travel Wezyr – 6 ofert i TUI Poland -5 ofert, na kierunkach greckich biura Itaka – 12 ofert oraz TUI Poland i Grecos Holiday – 7 i 5 ofert, na kierunkach kanaryjskich biura TUI Poland – 11 ofert oraz Itaka – 8 oferty, a na tureckich Coral Travel Wezyr – 6 ofert oraz Itaka i TUI Poland – po 3 oferty. W Tunezji najwięcej atrakcyjnych ofert miało biuro Exim Tours – 5 ofert, natomiast w Bułgarii nadal przodowało biuro TUI Poland – 3 oferty. Warto zauważyć, ze sytuacja na kierunkach greckich stała się znaczaco inna niż przed dwoma tygodniami (patrz uwaga wyżej).