Beata Antos nową dyrektorką Biura Wykonawczego Polskiej Izby Turystycznej

24 stycznia do zespołu Polskiej Izby Turystyki dołącza Beata Antos, która stanie na czele Biura Wykonawczego. Jednocześnie będzie również pełniła rolę Rzecznika Prasowego Izby.

Do zadań nowej dyrektor należeć będzie, m.in.: dopracowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz strategii promocji Polskiej Izby Turystyki, budowanie spójnego, nowoczesnego wizerunku organizacji, współpraca z mediami.

Natomiast  w obszarze organizacyjno-zarządczym: aktywizacja struktur merytorycznych Izby oraz jej członków, rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań członków Izby, inicjowanie oraz koordynacja działań na rzecz członków Izby, usprawnianie i profesjonalizacja procesów realizowanych przez organizację, zarządzanie bieżącą pracą Biura Wykonawczego i podległych pracowników.

Beata Antos była już związana z Polską Izbą Turystyki w latach 2013-2016, początkowo jako kierownik Biura Oddziału Mazowieckiego Izby, a następnie jako dyrektor Biura Wykonawczego. Po zakończeniu pracy w Izbie współpracowała z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców innych branż, a przez ostatnie cztery lata zajmowała się komunikacją i marketingiem, odpowiadając za opracowywanie i wdrażanie strategii komunikacji, promocji i rozwoju marek i produktów z branży farmaceutycznej, ostatnio realizując się i zdobywając doświadczenie na stanowisku Marketing Communications Manager.

Z branżą turystyczną związana niemal od początku swojej pracy zawodowej – pierwsze i najważniejsze kroki w turystyce stawiała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki, w którym przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Wydziału Marketingu Terytorialnego.

Wiesława Przybylska, która do tej pory zarządzała pracą biura, będzie kontynuowała realizowane przez siebie zadania jako dyrektor operacyjna. W Jej gestii pozostają sprawy członkowskie, wsparcie organizacyjne organów statutowych Izby oraz organizacja wydarzeń, takich jak targi, konferencje, szkolenia i tym podobne.

Sabre Polska dołączyło do Polskiej Izby Turystyki