Aviareps rekrutuje. Poszukiwany general manager

 

Aviareps Group zaprasza chętnych do udziału w rekrutacji na stanowisko General Manager Poland. 

General Manager Poland

Miejsce pracy: siedziba w Warszawie

Główne zadania:

 • odpowiedzialność za rozwój naszego biznesu na rynku polskim z naszego biura w Warszawie
 • rynek polski jest cennym rynkiem strategicznym o wysokim potencjale wzrostu, dlatego Twoja rola będzie zarówno strategiczna, jak i operacyjna
 • do Twoich obowiązków należeć będzie rozwijanie istniejących kluczowych klientów, jak również aktywny udział w pozyskiwaniu nowych klientów i otwieraniu drzwi dla naszej firmy
 • pozyskiwanie nowych klientów i nawiązywanie nowych współprac
 • do Twoich zadań należeć będzie również prowadzenie, wspieranie i rozwijanie naszego zespołu zgodnie z jego potencjałem, motywowanie go i wydobywanie z niego tego, co najlepsze
 • będziesz odpowiedzialny za rachunek zysków i strat (P&L) oraz zapewnienie realizacji celów budżetowych

Od kandydata oczekujemy:

 • udokumentowanego doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym (co najmniej 5 lat)
 • umiejętności sprzedażowych i marketingowych nabytych na stanowisku kierowniczym w branży lotniczej/ turystycznej
 • płynnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, inne języki będą dodatkowym atutem
 • wykształcenia z zakresu turystyki, lotnictwa lub podobnej dziedziny
 • posiadania ducha przedsiębiorczości, know-how i umiejętność podejmowania decyzji
 • posiadania ważnego prawa jazdy
 • posiadania znajomości w środowiskach wielofunkcyjnych: digital, social media, nowe technologie dla branży turystycznej
 • posiadasz ponadprzeciętne umiejętności komunikacyjne i współpracy, które pozwolą na samodzielny rozwój na polskim rynku i dążenie do osiągania wyników
 • posiadasz udokumentowane doświadczenie w osiąganiu rentownego wzrostu, ustalaniu i weryfikacji KPI, budżetów i prognoz, a także umiejętność stawiania czoła wyzwaniom związanym z wydajnością i satysfakcją klienta
 • posiadasz motywowania, inspirowania i prowadzenia swoich współpracowników, aby podążali za Twoją wizją Aviareps
 • jesteś przyzwyczajony do pracy w szybko zmieniającym się środowisku
 • idealnie byłoby, gdybyś posiadał strategiczne know-how i sieć kontaktów w celu rozwoju/wdrażania sektorów związanych z turystyką

Oferujemy:

 • rozpoczęcie pracy tak szybko jak to możliwe na stanowisku dla całego polskiego rynku
 • możliwość samodzielnego rozwoju biznesu, dzięki czemu będziesz mógł dalej rozwijać własną karierę w branży turystycznej
 • międzynarodowa sieć, znana marka i wspaniali ludzie
 • atrakcyjny pakiet wynagrodzeń i ekscytujące środowisko pracy

Na aplikację czekamy pod adresem: www.aviareps.com/careers/job-description-general-manager-mfd-poland
Jeśli masz jakieś pytania, prosimy o kontakt: [email protected]

Your Mission:

 • You will be responsible for developing our business in the Polish market from our office in Warsaw
 • The Polish market is a valuable strategic market with high growth potential, so your role will be both strate-
  gic and operational
 • Your responsibilities will include developing existing key accounts as well as being actively involved in win-
  ning new accounts and opening doors for new collaborations.
 • Your tasks will also include leading, supporting and developing our team according to their potential, moti-
  vating them and getting the best out of each of them
 • You are responsible for the profit and loss account (P&L), and to ensure that budget targets are met

Your Skills & Qualifications:

 • You have proven experience in a leadership position (at least 5 years) and have a strong mix of sales and
  marketing skills due to your experience in a leadership position in the aviation/travel industry
 • You are comfortable collaborating in cross-functional environments (digital, social media, new technology
  solutions for the travel industry)
 • You are a natural business developer with above average communication and collaboration skills, who is
  passionate about independently developing an exciting and interesting market like Poland and who strives
  for results
 • You have an entrepreneurial spirit, know-how and decision-making skills
 • You have a proven track record of delivering profitable growth, setting and reviewing KPIs, budgets and
  forecasts, and the ability to challenge performance and customer satisfaction
 • You have the ability to motivate, inspire and lead your colleagues to follow your vision for Aviareps
 • You are used to working in a fast-paced environment with flat hierarchies, open doors and dynamic people
 • You speak and write Polish and English fluently, other languages are an advantage
 • Ideally, you bring strategic know-how and a network to develop/implement tourism-related sectors
 • You have an education in business, travel/tourism, aviation or a similar field
 • You are in possession of a valid driving licence

We offer you:

 • To start as soon as possible and to be the strategic head for the entire Polish market
 • The opportunity to grow the Polish business in a self-determined way, so you can further develop your own
  reputation in the travel/tourism (car rental/airline/hotel) sector
 • An international network, a well-known brand and great people
 • An attractive salary package and an exciting work environment

Are you interested in becoming part of Aviareps? We are looking forward to your application via: www.aviareps.com/careers/job-description-general-manager-mfd-poland
If you have any questions, please contact [email protected]