Agnieszka Żurakowska dyrektorem regionalnym IGHP na Opolszczyźnie

Agnieszka Żurakowska/fot. archiwum IGHP

Zarząd Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego powołał nowego dyrektora regionalnego na Opolszczyźnie – została nim Agnieszka Żurakowska, właściciel i dyrektor hotelu Dębowe Wzgórze.

Nowa dyrektor regionalna IGHP w woj. opolskim Agnieszka Żurakowska od 2007 roku jest właścicielem i jednocześnie pełni funkcję dyrektor hotelu Dębowe Wzgórze w miejscowości Pokrzywna przy granicy polsko-czeskiej. Od ponad 20 lat zarządza zespołami pracowników, m.in. w korporacji Polifarb Cieszyn-Wrocław, z którą była związana 15 lat. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia MBA).

Agnieszka Żurakowska powiedziała: „Powołanie mnie na stanowisko dyrektor regionalnej Izby jest wielką nobilitacją i zobowiązaniem. Mam nadzieję, że aktywnie przyczynię się do rozwoju hotelarstwa w moim województwie, które w przyszłości będzie stanowić duże i autorytatywne gremium mające głos w rozwoju branży.”

Stanowisko dyrektor regionalnej IGHP na Opolszczyźnie zostało utworzone wraz z powołaniem nowej przedstawicielki Izby.

Marcin Mączyński, sekretarz generalny IGHP, podkreślił: “IGHP rozwija się niezwykle dynamicznie i coraz więcej hoteli podejmuje decyzję o przystąpieniu do naszej organizacji. Celem Izby zawsze był bezpośredni kontakt z hotelarzami z regionów. Bycie blisko jest szczególnie ważne w czasie obecnego kryzysu, stąd też decyzja zarządu o rozszerzeniu regionalnych struktur.”

Dyrektorzy regionalni IGHP są przedstawicielami Izby w 15 regionach kraju. Odpowiadają m.in. za usprawnienie komunikacji środowiska polskich hotelarzy, upowszechnianie wiedzy o działaniach lobbingowych Izby, a także pozyskiwanie nowych członków oraz monitorowanie wydarzeń branżowych w regionach, współpracę z władzami, samorządami i innymi instytucjami z regionów, które mają lub mogą mieć wpływ na branżę hotelarską.

Katarzyna Czopor dyrektorem regionalnym IGHP na Podkarpaciu