Aerofłot i Rate Hawk wykluczone z Polskiej izby Turystyki

PIT

Rada Polskiej Izby Turystyki podjęła 25 marca uchwały w sprawie wykluczenia z Izby przedsiębiorcy AEROFŁOT Rosyjskie Linie Lotnicze S.A. oddział w Polsce oraz przedsiębiorcy RateHawk Leaside Services Ltd.

Oto treść obu uchwał:

Uchwała Nr 5/2022/R Rady Polskiej Izby Turystyki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wykluczenia z Izby przedsiębiorcy AEROFŁOT Rosyjskie Linie Lotnicze S.A. oddział w Polsce

Zważywszy, że członek Izby może być wykluczony z Izby, jeżeli narusza dobre imię Izby lub w inny sposób działa na szkodę Izby lub wbrew jej interesom [§ 24 ust. 3 statutu Izby], na podstawie § 24 ust. 1 lit. c) statutu Izby, Rada Izby wyklucza z grona członków PIT przedsiębiorcę AEROFŁOT Rosyjskie Linie Lotnicze S.A. oddział w Polsce, gdyż wobec zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co zostało potępione przez Polskę, Unię Europejską oraz wiele innych państw demokratycznych, utrzymywanie członkostwa w Izbie tego przedsiębiorcy godzi w dobre imię Izby.

Uchwała Nr 6/2022/R Rady Polskiej Izby Turystyki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wykluczenia z Izby przedsiębiorcy RateHawk Leaside Services Ltd.

Zważywszy, że członek Izby może być wykluczony z Izby, jeżeli narusza dobre imię Izby lub w inny sposób działa na szkodę Izby lub wbrew jej interesom [§ 24 ust. 3 statutu Izby], na podstawie § 24 ust. 1 lit. c) statutu Izby, Rada Izby, na apel Zarządu Oddziału Małopolskiego Izby, wyklucza z grona członków Izby przedsiębiorcę RateHawk Leaside Services Ltd., gdyż wobec zbrojnej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, co zostało potępione przez Polskę, Unię Europejską oraz wiele innych państw demokratycznych, utrzymywanie członkostwa w Izbie tego przedsiębiorcy godzi w dobre imię Izby.

Obie uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Firma RateHawk zagrożona bojkotem w Polsce