250 mln dla polskich uzdrowisk w ramach projektów strategicznych Polskiego Ładu

W piątek 18 lutego Andrzej Gut Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wziął udział w konferencji prasowej w Kamieniu Pomorskim, poświęconej inauguracji rządowego Programu Polskie Uzdrowiska. Na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w ramach programu przeznaczono 250 mln zł.

Uzdrowiska są jednym z priorytetowych produktów markowych dla rozwoju turystyki w Polsce. Przewiduje się, że w najbliższych latach rozwój turystyki uzdrowiskowej w Polsce będzie związany ze wzrostem zainteresowania wyjazdami w celach zdrowotnych, a frekwencja opierać się będzie głównie na rosnącej grupie potencjalnych klientów, którą – w związku z zachodzącymi procesami demograficznymi w Europie – stanowią seniorzy oraz osoby po przebytej chorobie SARS COV-2.

Na wzór tendencji widocznych w krajach zachodnich, polskie uzdrowiska, aby zachować konkurencyjność, rozszerzają i doskonalą profil swojej działalności i unowocześniają infrastrukturę, oferując coraz bogatszy zakres atrakcyjnych produktów z dziedziny medycyny, wypoczynku, kultury, turystyki, sportu i rozrywki. W ten sposób pozyskują zarówno krajowych, jak i zagranicznych klientów oraz uzyskują lepsze efekty ekonomiczne swojej działalności.

Przyszłość wielu polskich uzdrowisk po pandemii COVID-19, zwłaszcza tych, które mają wielostronne warunki rozwojowe, zależy od rezygnacji z wyłącznie leczniczo-zabiegowego profilu tradycyjnej terapii „u wód”. Perspektywę stanowi dla nich przejście na różnorodne, niekonwencjonalne i innowacyjne rozwiązania, łączące atrakcyjne sposoby kuracji, rehabilitacji pocovidowej i profilaktyki zdrowotnej z wypoczynkiem i turystyką zdrowotną.

Rządowe wsparcie w ramach Programu Polskie Uzdrowiska pozwoli na dalszy rozwój miejscowości i gmin uzdrowiskowych bogatych w naturalne surowce lecznicze oraz unowocześnienie i tworzenie kompleksowych rozwiązań dla turystyki uzdrowiskowej. Pomocą zostanie objętych ponad 50 gmin, które ucierpiały wskutek pandemii.

Zainaugurowany dziś program będzie miał niebagatelny wpływ na przyszłość polskich uzdrowisk. Około 250 mln zł z Programu Polskie Uzdrowiska zostanie przeznaczonych na rozwój infrastruktury uzdrowiskowej – zarówno dla gmin uzdrowiskowych, jak i dla gmin, na terenie których znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej. Spodziewamy się, że dzięki inwestycjom finansowanym z Polskiego Ładu, wzrośnie liczba turystów odwiedzających miejscowości uzdrowiskowe. Mam nadzieję, że poprzez udzielone wsparcie uda się odbudować potencjał turystyczny polskich uzdrowisk, które zostały ciężko doświadczone w dobie pandemii – mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Program Polskie Uzdrowiska został przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszeniem Gmin Uzdrowiskowych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.