25 organizacji turystycznych dofinansowanych z MRPiT. Dostały w sumie 2,6 mln zł

Do konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki przystąpiło 112 podmiotów turystycznych. 18 wniosków odrzucono z powodów formalnych, 69 ofert nie zostało zakwalifikowanych. 25 podmiotów otrzymało dotacje, których wysokość w sumie wyniosła 2,6 mln zł. Wśród nich jest m.in. siedem Lokalnych Organizacji Turystycznych i osiem stowarzyszeń.

W styczniu Minister Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2021 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

W otwartym konkursie ofert mogły wziąć udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata.

Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 rozdział 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zadanie 1. Renowacja istniejacych i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Zadanie 2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.

Zadanie 3. Rozwój kompetencji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy świadczonych usług.

Zadanie należy zrealizować do końca roku. Wymagany był wkład własny finansowy podmiotu wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 proc. kosztu całkowitego zadania.

Lista podmiotów, które otrzymały dotacje:

Lokalna Organizacja Turystyczna Region Puszczy Białowieskiej – zadanie: Puszcza Białowieska – bezpieczna i dostępna destynacja turystyczna (90 380 zł)

Polska Federacja Campingu i Caravaningu – zadanie: Wspieranie innowacyjnych rozwiązań stosowanych przez campingi dla zapewnienia bezpiecznego pobytu ( w tym os z niepełnosprawnościami i os starszym), zwłaszcza w trakcie i po pandemii COVID 19 poprzez współzawodnictwo między campingami w ramach na najlepszy camping (90 000 zł)

Stowarzyszenie NASZ PORONIN – zadanie: Miodowy szlak w Gminie Poronin od roślin miododajnych do słoiczka z miodem (70 200 zł)

Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Świętokrzyskiego – zadanie: Cykl szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe branży turystycznej woj. Świętokrzyskiego (104 208 zł)

PTTK O/Mazowsze – zadanie: Odnowienie oznakowania szlaków pieszych nizinnych rowerowych i kajakowych (200 000 zł)

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin – zadanie: Szlakiem rowerowym Bug Rajem dla Turysty (123 000 zł)

Warszawska Organizacja Turystyczna – zadanie: Multimedialny przewodnik ,,Praga odNova – historyczna moc atrakcji turystycznych warszawskiej Pragi” (86 625 zł)

FROT Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych – zadanie: AKADEMIA LIDERÓW podniesienie kompetencji zawodowych kadry menadżerskiej na temat zarządzania destynacją turystyczną i jakością produktów turystycznych 139 927 zł

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej – zadanie: Renowacja i oznakowanie sieci Singletrack Glacensis (120 000 zł)

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT – zadanie: Aplikacja mobilna Wakacyjny Ekspert (138 375 zł)

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ,,GOSPODARSTWA GOŚCINNE” – zadanie: Odpoczywaj na wsi bezpiecznie (65 000 zł)

Lokalna Organizacja Turystyczna KRAINA LESSOWYCH WĄWOZÓW – Podniesie kompetencji kadr turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów poprzez wdrożenie certyfikacji produktów i usług jako systemu zarządzania sieciowego (53 000 zł)

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich – zadanie: Wsparcie kadr turystyki w ramach Salonu Przemysłu Turystycznego (60 500 zł)

LOT BESKIDY – zadanie: Modernizacja i dostosowanie do potrzeb os. niewidomych , słabowidzących i starszych leśnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Wapienicy w Beskidzie Śląskim (38 250 zł)

Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie – zadanie: Kadry Turystyczne 2025 doskonalenie kompetencji przyszłości (148 000 zł)

Stowarzyszenie Region Beskidy – zadanie: BESKIDY RUN- budowa sieci biegowych szlaków górskich (102 500 zł)

Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce – zadanie: Zarządzanie w branży MICE – cykl szkoleń (49 100 zł)

Fundacja Symbioza – zadanie: Kongres Turystyki Społecznej – ogólnopolska debata na rzecz rozwoju (150 000 zł)

Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury KANTATA – Kurs dla Asystentów Turystycznych Os z Niepełnosprawnościami (83 673 zł)

Forum Turystyki Regionów – zadanie: Sprawnie dla niepełnosprawnych – Etap II (98 862 zł)

Lokalna Organizacja Turystyczna Aglomeracja Wałbrzyska – zadanie: Ambasadorzy turystyczni w Aglomeracji Wałbrzyskiej (54 000 zł)

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna – zadanie: Poznaj Mazury Zachodnie w mig (61 950 zł)

Fundacja Na Rzecz Wspierania Os. Niepełnosprawnych ,,WYJDŹ Z DOMU” – zadanie: Pokonywanie barier w turystyce klientów z niepełnosprawnościami o osób starszych (49 875 zł)

Gdańska Organizacja Turystyczna – zadanie: Zwiększenie dostępności oferty turystycznej Miasta Gdańska dla os z niepełnosprawnościami poprzez dostosowanie Informacji Turystycznej Gdańskiej Organizacji Turystycznej (97 575 zł)

PTTK COTG – zadanie: Odnowienie i konserwacja sieci górskich szlaków turystycznych podstawą ich dobrego stanu technicznego i bezpiecznego uprawiania turystyki Ocena przystosowania wybranych szlaków górskich pieszych dla os z niepełnosprawnościami Stworzenie wirtualnego szlaku tematycznego “Kraków kobiet” (325 000 zł)