25 organizacji turystycznych dofinansowanych z MRPiT. Dostały w sumie 2,6 mln zł

Do konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki przystąpiło…