ПОМІЧ ГАЛУЗІ ТУРИСТИЧНОЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

Завдяки акції допомоги Українцям, ініційованої Туристичною організацією, до кінця п’ятниці…


Branża turystyczna pomaga Ukrainie

Dzięki akcji pomocy Ukraińcom, zainicjowanej przez Turystyczną Organizację Turystyczną, do końca…