Zwroty dla klientów touroperatorów, postojowe dla pilotów. Inne postulaty „analizowane”

Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju zwroty dla klientów
Spotkanie w Ministerstwie Rozwoju / fot. MM

Będzie oddzielna ustawa o pomocy dla branży turystycznej. W przyszłym tygodniu ma powstać projekt, 22 lipca ma zostać zgłoszony w sejmie projekt poselski. Zapewnione zostaną zwroty z TFG dla klientów touroperatorów. Prawdopodobnie uchwalone zostanie przedłużenie postojowego dla pilotów i przewodników oraz agentów turystycznych i odroczenie składek na ZUS. Spełnienie pozostałych postulatów branży jest mniej pewne.

Pokłosiem spotkania branży turystycznej w Ministerstwie Rozwoju jest kilka konkretnych deklaracji i sporo obietnic. Pewne jest to, że w projektowanej obecnie ustawie znajdą się rozwiązania gwarantujące środki na zwroty dla klientów, którzy dokonali przedpłat za imprezy turystyczne odwołane z powodu koronawirusa. W projekcie mają znaleźć się też zapisy o przedłużeniu postojowego dla pilotów i przewodników. Odnośnie do pozostałych postulatów rząd wypowiadał się mniej konkretnie – podda je analizie. Nie padła konkretna data zakończenia tej analizy.

Pomoc według obrotów, nie PKD

„Co do zwolnienia ze składek na ZUS dla pilotów i przewodników w okresie od 1 czerwca do 30 września – mamy deklarację Ministerstwa Rozwoju, że jest wola wprowadzenia tego rozwiązania, jednak trzeba doprecyzować zasady przyznawania tego świadczenia. Nie wiadomo na razie, które grupy PKD zostaną uwzględnione w tym rozwiązaniu. Podobnie jak w przypadku postojowego, uważamy, że pomoc nie powinna być przyznawana według konkretnego PKD, lecz według spadku obrotów np. o 80 proc. Wtedy mielibyśmy pewność, że pomoc trafiłaby do faktycznie potrzebujących i byłaby tańsza dla budżetu” – wyjaśnia wiceprezes Andrzej Kindler.

Co do agentów turystycznych – trwa wyjaśnianie, czy już w obecnym porządku prawnym mogą oni pobierać przedłużone postojowe. Jak dowiedzieli się przedsiębiorcy, uwzględnienie jednoosobowych firm w pomocy z PFR nie wchodzi w grę.

Wszystkie projektowane pakiety pomocowe będą wymagały notyfikacji Komisji Europejskiej, jednak ma to nie opóźnić prac nad ustawą. Projekt trafi do Sejmu niezależnie od zgody UE.

Zwroty z TFG rozwiążą problem z dyrektywą

„W sumie dobrze, że nastąpiła zbieżność z notyfikacją ze strony Komisji Europejskiej odnośnie do przepisu o odroczeniu zwrotów o 180 dni. Polska zyskuje argument, żeby otrzymać zgodę na przyznanie tej pomocy jako drogi do rozwiązania problemu” – komentuje Andrzej Kindler.

Jak się dowiadujemy, fundusze na zwroty mają być pożyczką zwrotną, która ma być wypłacana przez TFG z odrębnego rachunku bezpośrednio klientom. Obchodzi się w ten sposób reguły pomocy de minimis, co również ma przyspieszyć sprawę.

Lista zaliczek do zwrotu ma zostać przekazana do TFG przez touroperatora, a spłata zobowiązania będzie pokrywana z kolejnych składek na fundusz. Nie wiadomo jeszcze, jaka pula pieniędzy ma być przekazana na ten cel – zależy to od analizy danych o zobowiązaniach touroperatorów wobec klientów.

Wyjazdy zagraniczny zamieniony na krajowy?

„Podczas spotkania pojawił się również pomysł, żeby klient, który chce zrezygnować z wyjazdu zagranicznego, był zachęcony do utrzymania umowy o imprezę turystyczną bonem o wartości 20-25 proc. wpłaty, jeśli zdecyduje się wyjechać na wycieczkę krajową. Mam nadzieję, że to rozwiązanie nie ujrzy światła dziennego, byłoby ostatecznym ciosem dla turystyki zagranicznej” – powiedział Andrzej Wnęk, przedstawiciel Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki.

Przewoźnicy autokarowi, których większość jest w tragicznej sytuacji finansowej, otrzymali jedynie zapewnienie, że zostaną uruchomione programy pomocowe z ARP, mające wspomóc spłaty rat leasingów. Jednak pomoc ta została już uruchomiona i objęła jedynie największe firmy specjalizujące się w transporcie towarowym. Strona rządowa nie odniosła się wprost do tego problemu.

Transport dalej bez pomocy

„Powiedziano, że przewoźnicy dostaną nisko oprocentowane pożyczki. To zdecydowanie nie ratuje nikogo w tej branży” – komentuje Andrzej Wnęk.

Odnośnie do reasekuracji gwarancji turystycznych dla touroperatorów, resort uważa, że te nie będą potrzebne, skoro zażegnane zostanie ryzyko związane z brakiem możliwości zwrotu klientom należnych im środków.

„Ryzyko fali upadłości przez to, że touroperatorzy nie będą mieli pieniędzy na zwroty zostanie zażegnane, jednak nie zostanie zażegnane ryzyko fali niewypłacalności z powodu braku popytu i kompletnego zastoju na rynku” – komentuje Andrzej Kindler.

Hotelarze – będzie spotkanie ws opłat za prawa autorskie

Przedstawiciele sektora hotelarskiego przedstawili problem uporządkowanie sprawy opłat dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz abonamentowych. Obecnie hotele mają do czynienia z aż 6 organizacjami pobierających opłaty, ZPAV, SAWP, STOART, ZASP, SFP ZAPA i ZAIKS. Minister Gut-Mostowy zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zorganizuje spotkanie w gronie hotelarzy, aby rozpocząć konkretne prace nad uporządkowaniem tego tematu.

Z kolei premier Emilewicz zapewniła, że niedługo projekt ustawy regulującej funkcjonowanie Airbnb zostanie przekazany do konsultacji wszystkim interesariuszom.

Nie da się uratować wszystkich

W jej odczuciu Ministerstwo Rozwoju chce raczej przygotować branżę na to, że rozwiązanie, w którym wszyscy przedsiębiorcy przetrwają, jest niemożliwe. Część firm została spisana na straty

„Podkreślano, że rynek się bardzo zmieni i że trzeba się nauczyć dostosować do nowej rzeczywistości. Przyjęte rozwiązania spowodują co prawda, że nie będzie ogromnego krachu na rynku touroperatorskim, ale to nie ratuje całej branży. Sygnalizowaliśmy, że potrzebujemy czasu, aby ocenić, czy mamy warunki do dalszego prowadzenia działalności i jakie te warunki będą” – ocenił Andrzej Kindler.

Marzena Markowska

Redaktorka Naczelna portalu WaszaTurystyka.pl


POWIĄZANE WPISY

Privacy Preference Center