ZUS o składkach za listopad: czekasz na „tarczę 6.0”, złóż wniosek o odroczenie terminu

ZUS formalności ulgi

Dziś w Sejmie ma się odbyć głosowanie, które uchwali „tarczę antykryzysową” 6.0. Nie wiadomo jednak, jak szybko ustawa wejdzie w życie, a zbliża się termin płatności składek ZUS za listopad. Urząd opublikował informację dla tych, którzy wahają się: płacić czy czekać na „tarczę”.

Płatnicy, którzy spodziewają się, że zostaną zwolnieni z listopadowych składek ZUS przez ustawę zwaną tarczą antykryzysową 6.0. mają dwa wyjścia. Mogą już dziś złożyć wniosek o odroczenie płatności albo zapłacić i potem ubiegać się o zwrot. W turystyce sprawa dotyczy pilotów i przewodników, agentów zajmujących się rezerwacjami np. biletów (w praktyce – głównie agentów IATA), a także przewoźników autokarowych.

Dziś odroczenie, potem umorzenie

„Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc. Wnioski w tej sprawie (wniosek RDU) można składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą” – czytamy na stronie ZUS.

Urząd zapewnia w swoim komunikacie, że po wejściu w życie przepisów przewidujących zwolnienie z opłacania składek za listopad, płatnicy działający pod kodami PKD uwzględnionymi w Tarczy antykryzysowej 6.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

„Jeżeli wcześniej złożą wniosek o odroczenie i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy odraczającej składki, wówczas w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek, będzie mógł podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek za listopad” – wyjaśnia ZUS.

Można zapłacić i dostać zwrot

Innym wyjściem jest opłacenie składki za listopad w terminie, a potem, gdy ustawa wejdzie już w życie, wystąpienie z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za ten miesiąc. Opłacone składki zostaną wtedy zwrócone.

„Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za listopad i płatnik opłaci składki po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (wniosek RDO). Będzie mógł też wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty (wniosek RDU)” – czytamy w komunikacie.

ZUS podaje na swojej stronie listę PKD firm, które mogą spodziewać się zwolnienia z opłat:

„Zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. dla płatników prowadzących na dzień 30 września 2020 r. działalność przeważającą pod określonymi kodami PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.”